Bezpieczny wypoczynek

DROGI RODZICU – SPRAWDŹ Z KIM JEDZIE TWOJE DZIECKO NA WAKACJE!

Bezpieczeństwo dzieci podczas wyjazdów na kolonie oraz obozy zimowe i letnie to z pewnością najwyższy priorytet dla każdego rodzica.


JAK ZWERYFIKOWAĆ CZY ORGANIZATOR WYPOCZYNKU NASZEGO DZIECKA JEST GODNY ZAUFANIA I POSIADA WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ZEZWOLENIA?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wyjazd został zgłoszony do kuratorium oświaty na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

UWAGA: Każdy wypoczynek w okresie wakacji czy ferii zimowych trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu) musi być zgłoszona do kuratorium!

Wystarczy wejść w poniższy link:

 https://wypoczynek.mein.gov.pl/ i wyszukać organizatora po nazwie lub/i numerze zgłoszenia do kuratorium.

Czy sama weryfikacja zgłoszenia wypoczynku w kuratorium oświaty wystarczy? - ZDECYDOWANIE NIE


CO JESZCZE TRZEBA SPRAWDZIĆ?

Należy również sprawdzić, czy organizator znajduje się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Wystarczy kliknąć w link:

https://ewidencja.ufg.pl

W tym celu, na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego należy wyszukać organizatora po nazwie, NIPie lub wpisie do rejestru. Wówczas można ściągnąć cały raport.

Czego można się dowiedzieć z raportu?

  • Czy organizator rzeczywiście prowadzi działalność i czy nie została ona zawieszona;
  • Czy organizator posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz swoich klientów;
  • Jaka jest wysokość tego zabezpieczenia oraz okres obowiązywania.


CO ZYSKUJEMY KORZYSTAJĄC Z USŁUG ORGANIZATORA WPISANEGO DO REJESTRU?

  • Gwarancję zwrotu wpłaconych środków w przypadku zdarzeń zewnętrznych takich jak pandemia, wojna, kataklizmy np. powódź
  • Ustawowo zagwarantowane zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności/ bankructwa organizatora (np. zwrot wpłaty, pokrycie kosztów powrotu do kraju)
  • Ustawowo zagwarantowane prawo do świadczeń zastępczych np. w razie niewypłacalności/bankructwa kontrahenta organizatora (np. firma transportowa, hotel).
  • Możliwość ubezpieczania się uczestników od kosztów rezygnacji z wyjazdu i uniknięcie kosztów w przypadku np. nagłej choroby dziecka uniemożliwiającej wyjazd na kolonie lub obóz.
  • Kompleksową odpowiedzialność za cały wyjazd
  • Precyzyjnie określoną odpowiedzialność organizatora za jakość wraz z czytelną i jasną drogą dochodzenia roszczeń w przypadku kwestionowania jakości usługi; wysoki poziom ochrony zagwarantowany ustawą o imprezach turystycznych i dyrektywą 2015/2302
  • Dwufilarową ochronę konsumentów – wpisani do rejestru organizatorzy odprowadzają obligatoryjne składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy; każdy organizator ma ustawowy obowiązek posiadania gwarancji turystycznej, a dodatkowo większość ma wykupioną polisę OC, która dodatkowo chroni i zabezpiecza klientów


WARTO RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ
, że każde biuro podróży jest przedsiębiorcą i musi posiadać nazwę, adres oraz numer NIP, które powinien umieścić na swojej stronie internetowej.

UWAGA! Jeśli takie informacje nie znajdują się na stronie potencjalnego organizatora, należy zachować szczególną ostrożność!

Posty w mediach społecznościowych, często okraszone pięknymi zdjęciami, potrafią przykuć uwagę i dają złudną wizualizację wymarzonego wypoczynku.

Jeśli jednak informacje są niepełne, a ktoś zaprasza do prywatnej konwersacji poza ogólną rozmową w komentarzach, powinno to zapalać lampkę ostrzegawczą, drogi rodzicu!

Organizator niewpisany do rejestru a oferujący kolonie lub obozy, które nie są wyłączone spod przepisów ustawy o imprezach turystycznych DZIAŁA NIEZGODNIE Z PRAWEM!

UWAGA! Jeśli wyjazd jest organizowany nielegalnie to kuratorium może cofnąć zgodę na realizację wyjazdu, a co za tym idzie może się okazać, że stracimy wpłacone pieniądze, a nasze dziecko zamiast cieszyć się z wakacji będzie narażone na niepotrzebny stres.

Kampania informacyjna jest współfinansowana ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki

ministerstwo sportu i tusrytyki logo

Zobacz film dotyczący
bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

wypoczynek-okladka-video-play.jpg

Powiązane artykuły

Zostań członkiem PIT

Strona w budowie

Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw