USTANOWIENIE FUNDACJI CMRT


2 lutego uprawnieni przedstawiciele organizacji, które powołały inicjatywę Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego stawili się w kancelarii notarialnej, by złożyć podpisy pod aktem notarialnym, oświadczenia woli, o ustanowieniu Fundacji Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. To kolejny krok na drodze do rejestracji Fundacji CMRT, a co za tym idzie, umocnienia inicjatywy i zintensyfikowania jej działań.

 

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego powstało z inicjatywy czterech organizacji zrzeszających przedsiębiorców z rynku turystycznego, reprezentujących obszar turystyki indywidualnej, grupowej, biznesowej i hotelarstwa oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań.

Organizacjami założycielskimi CMRT są:

  • Polska Izba Turystyki
  • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
  • Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
  • Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether

Misją Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego jest profesjonalizacja branży i upowszechnianie dobrych praktyk na rynku usług turystycznych oraz wspieranie władz publicznych w dążeniu do eliminowania niezgodnych z prawem praktyk. CMRT realizuje swoją misję poprzez monitoring funkcjonowania rynku, ujawnianie nieprawidłowości, inicjowanie zmian w przepisach i upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa w turystyce mającej wpływ na bezpieczeństwo klientów.

Podpisy w akcie w imieniu Polskiej Izby Polska Izba Turystyki złożyli

Dariusz Wojtal, wiceprezes PIT i Sebastian Nasiłowski, skarbnik PIT.

ust fundacji cmrt

Powiązane artykuły

WSPÓŁPRACA (PIT) I STOWARZYSZENIA (MATTA)

KONFERENCJA CMRT

CZŁONKOWIE PIT NA LIŚCIE 100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH LUDZI W BRANŻY TURYSTYCZNEJ