Aktualności

Projekt „Nowe wyzwanie: Edukacja dla turystyki postpandemicznej"

Zakończyliśmy realizację projektu „Nowe wyzwanie: Edukacja dla turystyki postpandemicznej” – projekt realizowano na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, z udziałem Polskiej Izby Turystyki jako Partnera merytorycznego.

Efektami realizacji projektu są:

Pierwszy rezultat projektu - program studiów "Edukacja dla turystyki postpandemicznej"

Zrealizowalismy spotkania zespołu eksperckiego, w czasie których zweryfikowano i ostatecznie ustalono na podstawie zebranych materiałów potrzeby rynku i branży w odniesieniu do modułów planowanego programu studiów.

Ustalone zostały cztery podstawowe moduły studiów: 1.Bezpieczeństwo w turystyce i dziedzictwie kulturowym 2.Kreowaniu marki 3.Nowe technologie w turystyce i eventach 4.Turystyka osób ze specjalnymi potrzebami. W każdym z modułów dodano treści kształcenia związane z kompetencjami miękkimi, podstawami prawnymi oraz podstawami savoir-vivre.

Tego oczekiwała branża – to zaproponował świat nauki :)

W ramach zadań eksperckich, przygotowane zostały scenariusze a następnie przeprowadzono i zrealizowano sześć wykładów w wersji filmowej. Wszystkie można zobaczyć na naszym portalu. https://edu-dla-turystyki.upjp2.edu.pl/edukacja/wyklady 

Kolejne pewnie pojawią się w niedługiej przyszłości.

Wykłady:

Piotr Legutko – Dyrektor TVP Historia i TVP Dokument

„Dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz wykorzystanie go w kreowanie wizerunku„

Krzysztof Kociołek - Szkoła Asporantów PSP w Krakowie 

"Bezpieczeństwo w turystyce i branży eventowej"

 

Robert Piaskowski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

"Dyplomacja w turystyce i kulturze"ks. prof. dr hab. Józef Marecki - Kier. Katedry Archiwistyki oraz członek Kolegium IPN

„Heritologia jako materiał do stworzenia produktu turystycznego oraz w ujęciu dydaktyki"

płk Marcin Szymański

"Turystyka ekstymalna i kwalifikowana"

Magdalena Sroka

"Nowoczesne technologie w promowaniu dziedzictwa i w branży turystycznej oraz eventowej"

Drugi rezultat projektu - Dwie publikacje

Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy dwie książki Pierwsza poświęcona nowym formom, rozwiązaniom i narzędziom turystyki oraz wykorzystaniu regionalnych kodów kulturowych do promowania marki w obszarze turystyki i branży eventowej. Osobną publikacją jest zbiór źródeł i aktów prawnych dotyczących turystyki w miastach historycznych.

L. Rotter, P. Legutko, W. Płaneta (fot.), Dziedzictwo chciane – dziedzictwo niechciane, Kraków 2023.

To książka o tym jaką wartość dla społeczeństw ma dziedzictw kulturowe, jakim językiem się posługuje by opowiadać nam o dziejach, postaciach, miejscach… To także podpowiedzi – jak wykorzystać ślady przeszłości i to co nowego w kulturze się dzieje, w branży turystycznej i eventowej. Jak promować się, wykorzystując dziedzictwo kulturowe, jak na nim budować produkt i jak je samo promować i o nim mówić. Książkę wzbogaca bogata warstwa ilustracyjna. To fotografie zakątków Polski. Tych miejsc które znane i zabytkowe, tych miejsc które czasem zapomniane, tych które zyskały nowe życie.

Turystyka w mieście historycznym, red. K. Góralczyk, K. Gądek, M. Smyth, Kraków 2023.

Publikacje stanowi zbiór dokumentów prawnych i regulaminów. Składa się na niego 62 dokumenty podzielone na cztery działy tematyczne. Pierwszy stanowią dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, kolejne to dokumenty europejskie, następnie dokumenty polskie i wreszcie - kodeksy i wytyczne turystyczne.

Monografia oraz wydanie źródłowe zostały opracowane redakcyjnie Monografia została wzbogacona o materiał ilustracyjny przygotowany w sposób celowy dla publikacji.

Publikacje uzyskały pozytywne recenzje wydawnicze . Premierowe prezentacje publikacji odbyły się w trakcie wydarzenia promującego projekt. Obydwie publikacje są w stałym dostępie na platformie projektu. Monografia została zrecenzowana w czasopiśmie „Trimarium” dostając pochlebną opinię od recenzenta.

Obydwie publikacje są w wolnym dostępie, można je pobrać. Dla ułatwienia - pod tym linkiem

Trzeci rezultat projektu - Konsultacje branżowe

Polska Izba Turystyki, będąc współwykonawcą projektu, będzie organizatorem spotkań zespołu wykonawczego z przedstawicielami branży. W każdym z oddziałów PIT zaproszeni do rozmowy, współpracy i badań fokusowych będą przedstawiciele branży zrzeszonych w określonych oddziałach. W ten sposób spotkania obejmą teren całej Polski. Spotkania będą okazją do omówienia problemów z jakimi w praktyce spotykają się osoby pracujące w wymienionych branżach.

25 sierpnia 2022 - Spotkanie w Oddziale w Krakowie

20 września 2022 - Spotkanie w Oddziale w Bydgoszczy

8 grudnia 2022 - Spotkanie w Oddziale w Poznaniu

26-27 kwietnia 2023 - Spotkanie w Oddziale w Łodzi

6-7 czerwca 2023 - Spotkanie w Oddziale w Gdańsku

20 czerwca 2023 - Spotkanie w Oddziale w Olsztynie

29 - 30 czerwca 2023 - Spotkanie w Oddziale w Białymstoku

13 października 2023 - Spotkanie w Oddziale w Warszawie

24 października 2023 - Spotkanie w Oddziale w Katowicach

 

             

      

Czwarty rezultat projektu - portal internetowy

Zaprojektowano i uruchomiono portal internetowy projektu, na którym właśnie jesteście :) . Będzie działał i rozwijał się nadal. Zapraszamy do współpracy!
Jak wygląda?
Na nim znajdziecie informacje o wszystkich działaniach i ich rezultatach, które w ramach projektu realizował nasz zespół.
Można zatem:


1. Zapoznać się z prowadzonymi badaniami, zasięgnąć informacji i zbliżających się kursach i szkoleniach, będziemy informować o naborach na studia których program opracowaliśmy w ramach działań projektowych, są też nagrania wykładów i interesujące branżowo akty prawne i dokumenty.


2. Możecie pobrać dwie publikacje. Kto wie może powstaną też nowe i będą tutaj udostępniane? A może już powstają... ;)


3. Rozmowy są bardzo ważne! Dlatego organizowaliśmy spotkania w oddziałach PIT w całej Polsce, były też spotkania eksperckie które możecie zobaczyć i posłuchać "klikając" w zakładkę. Informujemy także o ciekawych wydarzeniach i inicjatywach interesujących dla branży


4. Turystyka to oglądanie świata. Dlatego stworzyliśmy też możliwość dzielenia się ciekawymi spostrzeżeniami na temat destynacji w kraju i na świecie. Coś nowego dzieje się w jakimś zakątku świata każdej sekundzie. Opowiadamy o tym i pokazujemy. Specjalnie dla projektu serie fotografii z różnych zakątków Polski (na początek ;) ) w zakładce "Podglądane przez obiektyw aparatu"

Wszystkie fotografie wykorzystane na portalu i w publikacjach wykonane zostały specjalnie dla projektu

ich autorem jest Włodzimierz Płaneta

Piąty rezultat projektu - seminaria eksperckie

Rozmowy są ważne i kreatywne. Zwłaszcza gdy rozmawiają eksperci!

Zrealizowaliśmy dziewięć seminariów online (dostępnych tutaj oraz na FB i //www.youtube.com/@turystykapozautartymschema6736/featured">Youtube projektu) z zaproszonymi ekspertami na tematy:

 

Wszystkie spotkania prowadziła Katarzyna Gądek - zast. dyr. Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa

 

”Turystyka miejska i szanse jej rozwoju”

Rozmówcy:

Grzegorz Słącz – absolwent romanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1994 roku działa w strukturach Miasta Krakowa, zajmując się m.in. pracami związanymi z programem Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury (1995-2000), organizacją pracy Centrum Informacji Kulturalnej (1994-2003), redakcją miejskich wydawnictw informacyjnych i promocyjnych a także katalogów i albumów związanych z krakowskim życiem kulturalnym. W latach 1996-2003 oraz 2008-2021 redaktor naczelny miesięcznika „Karnet”, a od 2021 roku – kwartalnika Kraków Culture. Jako szef Działu Wydawniczego Krakowskiego Biura Festiwalowego jest odpowiedzialny również za portal Kraków Travel (oficjalny turystyczny portal Krakowa) oraz Kraków Culture – Karnet prezentujący pełną ofertę krakowskich wydarzeń.

Grzegorz Soszyński - Z wykształcenia Germanista, od urodzenia związany z Krakowem natomiast od ponad 25 lat z branżą turystyczną. Od początku drogi zawodowej zaangażowany w przemysł turystyczny w sektorze turystyki wyjazdowej, przyjazdowej oraz MICE. W tym czasie realizował wiele międzynarodowych projektów oraz brał udział w tworzeniu business planów, kampanii marketingowych i wizerunkowych związanych zarówno z promocją destynacji, jak i komercjalizacją produktów oraz usług turystycznych i hotelowych. Uczestnik i prelegent podczas wielu konferencji i wydarzeń branżowych w kraju i za granicą. Do 2020 roku, przez 15 lat prezes zarządu jednej z największych firm w turystyce przyjazdowej. Obecnie ekspert rynku turystycznego zaangażowany w międzysektorowe projekty realizowane z funduszy UE. Manager projektu „Małopolska cel podróży”. Wyróżniony przez Ministra Sportu odznaczeniem Za zasługi dla turystyki oraz Laureat Krakowskiego Dukata. Według Magazynu Biznesowego Wasza Turystyka i portalu WaszaTurystyka.pl zaliczany do grona 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce.

„Turystyki eventowej i jej potencjału rozwoju”

Rozmówcy:

Magdalena Sroka -  Polska menadżerka kultury, producentka i koordynatorka wielkich wydarzeń kulturalnych, festiwalowych, rozrywkowych i sportowych. Współtwórca dokumentów strategicznych i polityk publicznych. Absolwentka UJ w Krakowie. W latach 1998–2003 związana z Biurem Festiwalowym Kraków 2000, odpowiadała za projekty kulturalne związane z otrzymanym przez Kraków tytułem Europejskiej Stolicy Kultury. Współtwórca strategii promocji Krakowa na lata 2003–2007. Współpracowała z biurem programowym Expo 2005. W latach 2003–2008 jako dyr. Stowarzyszenia Beethovenowskiego organizowała Wielkanocny Festiwal im. Ludwiga van Beethovena. Od roku 2008 dyr. Krakowskiego Biura Festiwalowego. Twórczyni Krakowskiej Komisji Filmowej i Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie oraz ekspertka Kongresu Kultury Polskiej. W latach 2010–2015 wiceprezydent Krakowa ds. kultury, promocji miasta, turystyki i sportu. Od roku 2015 dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Od czerwca 2018 Prezes spółki Alvernia Planet będącej częścią międzynarodowej grupy Gremi International. Od 2019 roku kurator Solidarity of Arts.

dr Andrzej Giza - urodził się w Krakowie. Doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki; absolwent podyplomowych studiów w Instytucie Kultury oraz Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Absolwent Akademii Dziedzictwa przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od roku 2008 dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena organizującego m.in. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena oraz Festiwal Kultury Polskiej w Pekinie. W latach 2004-2016 Prezes Zarządu Fundacji Conspero. Współautor Strategii Promocji Krakowa (2005-2015) oraz projektów upowszechniających polską kulturę podczas międzynarodowych wydarzeń, takich jak: EXPO 2000, EXPO 2005, Nieformalny Szczyt NATO w Krakowie (2009), Igrzyska Olimpijskie w Londynie (2012), Soczi (2014) i Rio de Janeiro (2016), Piongczang (2018). Pomysłodawca i wydawca kwartalnika Beethoven Magazine. Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej oraz Rzeczpospolitej. Wykładowca akademicki.

 „Turystyka zrównoważona – jak wesprzeć rynek turystyczny uzyskując konsensus lokalnej społeczności i turystów",

Rozmówcy:

 

Elżbieta Kantor - absolwentka handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów MBA na tej uczelni. Przez 10 lat zarządzała turystyką w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim, a od 5 lat jest dyrektorem Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Zrealizowała z sukcesem szereg przedsięwzięć skupionych na budowaniu marki oraz promocji Krakowa i Województwa Małopolskiego w kraju i zagranicą. Swoje kompetencje i doświadczenie wykorzystuję tworząc i angażując się w projekty służące rozwojowi gospodarczemu miasta w obszarze turystki. Obecnie planuje i koordynuje prace nad realizacją założeń „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021 – 2028”, uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa w marcu 2021r. 

Robert Piaskowski - menadżer i animator kultury, pedagog, muzyk. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych sektorach kultury, początkowo jako działacz organizacji pozarządowych, następnie był związany z biurem Kraków 2000, które zostało przekształcone w Krakowskie Biuro Festiwalowe. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

Był odpowiedzialny za najważniejsze międzynarodowe festiwale w Krakowie, m.in.: Misteria Paschalia, Opera Rara (muzyka dawna), Sacrum Profanum (muzyka współczesna), Wianki – Święto Muzyki, Sylwester w Krakowie (muzyka popularna), cykl ICE Classic ( muzyka klasyczna), Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza (literatura). Odpowiadał również za politykę filmową Krakowa, nadzorując działalność Krakow Film Commission i realizację programu Filmowy Kraków. Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielem FMF - krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej.

Jako członek Konwentu Strategii Rozwoju Kultury dla Krakowa brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury Krakowa do 2030 roku. W obszarze zarządzania dziedzictwem był przedstawicielem Krakowa w międzyresortowym zespole. Ministra Kultury przygotowującej 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie; był też zaangażowany w projekt „Krakowice. Creative Crossroads”, kongres miast kreatywnych, a także XV Światowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Reprezentuje Kraków w relacjach z OWHC i Festival Cities Network, zrzeszającej Montreal, Kraków, Edynburg, Adelajdę, Singapur i UNESCO. Jest członkiem Rady Zarządzającej Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN, organizacji skupiającej miasta i regiony oferujące schronienie dla prześladowanych pisarzy. Koordynował proces aplikowania Krakowa do sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie Literatury (UCCN), który Kraków otrzymał w 2013 r. Nadzorował politykę literacką miasta i powstanie programu systemowego Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Jako ekspert jest zapraszany na konferencje krajowe i międzynar

„Promowanie dziedzictwa kulturowe i historyczne i jego znaczenie w rozumieniu kodu kulturowego”

Rozmówcy:

dr hab. Lucyna Rotter prof. UPJPII -  historyk, kostiumolog i semiolog kultury. Wykładowca Uniwersytecki. Zajmuje się dziedzictwem materialnym i niematerialnym ze szczególnym uwzględnieniem symboliki w kulturze europejskiej. Prowadzi badania z zakresu kostiumologii i symboliki stroju. Autorka 16 monografii, 20 książek pod redakcją oraz ponad 100 artykułów wydanych w kraju i za granicą. Współtworzyła m.in. programy „Ślady Tożsamości” oraz cykl ,„Światło.czuli”. Autorka scenariuszy i prowadząca cykl programów „Z wieszaka historii”, dla TVP Historia. Członek PKA; członek PAN; członek JCC; od 2019 powołana do Komisji Ewaluacji Nauki przy Ministerstwie NiSW. Laureatka Nagrody Ministra NiSW - Indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe.

Piotr Legutko - dziennikarz, publicysta i wykładowca, były redaktor naczelny „Czasu Krakowskiego”, „Nowego Państwa” i „Dziennika Polskiego”, obecnie „Rzeczy Wspólnych”. Od 1997 związany z TVP m.in. jako dyrektor TVP3 Kraków, redaktor naczelny TVP Dokument oraz TVP Historia. Jest autorem licznych programów telewizyjnych, reportaży i filmów dokumentalnych, w TVP Historia współtworzył cykle „Nowe Ateny”, „Marzyciele” i „Tu wszystko jest Polską”. Wykładał dziennikarstwo na UJ, Ignatianum oraz UPJP II. Autor i współautor książek m.in. Gra w media. Między informacją a deformacją, (2007), „Sztuka debaty” (2009), Jedyne takie muzeum”(2014) Laureat Nagrody im. Jacka Maziarskiego, w 2020 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

„Dziedzictwo niechciane jak wykorzystać”

Rozmówcy:

 

dr Katarzyna Piotrowska - specjalizuje się w ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego, ochronie dziedzictwa przemysłowego i historii ogrodów. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH. Od wielu lat współpracuje z ICCROM, organizacją doradczą Komitetu Światowego Dziedzictwa, uczestnicząc w szkoleniach i innych pracach z zakresu realizacji konwencji. Brała udział w pracach zespołów eksperckich krajowych i międzynarodowych. Ma na swoim koncie szereg opracowań studialnych i publikacji z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem.

prof. zw. dr hab. Józef Marecki - urodził się 31 stycznia 1957 r. w Krośnie. Historyk, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz pracownik krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Specjalista z zakresu archiwistyki i historii najnowszej. Zajmuje się problematyką związaną z szeroko rozumianym krajobrazem kulturowym Europy. Szczególnie bliskie mu są heraldyka, numizmatyka oraz weksylologia, falerystyka i symbolika chrześcijańska. Należy do wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.

Kształcił się w Krośnie i Rzeszowie, gdzie ukończył Pedagogiczne Studium Techniczne (1979 r.). Następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie (ukończone w 1986 r.), równolegle studiując na Wydziale Historii Kościoła (obecnie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego), gdzie ukończył także studia doktoranckie i się doktoryzował (1992). Habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 2001 r., cztery lata później został profesorem UPJP II, a w 2011 r. uzyskał profesurę tytularną. W 1986 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie; po dwuletniej pracy duszpasterskiej w Stalowej Woli został skierowany do pracy naukowej. Od 1990 r. związany jest zawodowo z Wydziałem Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jako wykładowca akademicki. Kolejno pracował jako asystent (1990–1994) i adiunkt (1995–2001) w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, a następnie został powołany na kierownika Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych, na którym to stanowisku pracuje do chwili obecnej. Ponadto od 2002 r. pracował jako kierownik Studium Archiwistycznego (2002–2008), Studium Archiwistyczno-Bibliotekoznawczego (od 2008 r.) i Podyplomowych Studiów z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (od 2008 r.). Do chwili obecnej wypromował około 100 magistrów i licencjatów zawodowych oraz 5 doktorów. Ponadto prowadził wykłady na Uniwersytecie Śląskim, w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji oraz w Wyższych Seminariach Duchownych afiliowanych do UPJP II. Za działalność na polu dydaktycznym i organizacyjnym został odznaczony medalem KEN (2006) i kilkakrotnie wyróżnieniami rektora UPJP II.

W 2006 r. podjął pracę w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – jako główny specjalista, koncentrując swe badania na represjach wobec Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych. Współinicjator edycji źródeł „Niezłomni” oraz redaktor serii wydawniczej „Kościół w Okowach”. W 2007 r. otrzymał nagrodę Prezesa IPN za działalność naukową.

Ponadto angażuje się w działalność na polu archiwistycznym, prowadząc wykłady z archiwistyki, organizując szkolenia dla archiwistów oraz aktywnie uczestnicząc w życiu tego środowiska. M.in. był członkiem Rady Naukowej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (z nominacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009–2012), jest członkiem Zespołu Specjalistów do Spraw Archiwaliów przy Kościelnej Komisji Konkordatowej (nominacja w 2004 r.) oraz członkiem Rady Naukowej przy Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Jest członkiem wielu towarzystw i instytucji naukowo-badawczych, m.in. Komisji Historycznej PAN – Oddział w Katowicach (od 2004 r. zastępca kierownika), Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych (wiceprezes 2004–2008 i prezes 2008–2012), Polskiego Towarzystwa Teologicznego (wiceprezes 1996-2008; kierownik Sekcji Historycznej 1992–1996, 2002–2016), Instytutu Badań Dziejów Kościelnych w Łucku (zastępca dyrektora od 2010 r.). Współpracując z placówkami muzealnymi pełnił szereg funkcji doradczych i kierował radami naukowymi. W ostatnich miesiącach został powołany do Zespołu do Spraw Nagród w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikował 32 monografie i zwarte edycje źródłowe, redagował 33 prace zbiorowe, opublikował blisko 190 artykułów naukowych w kraju i za granicą, 70 haseł biograficznych, ponad 70 artykułów popularnonaukowych. Podczas konferencji i sesji naukowych wygłosił 206 referatów, w tym za granicą 22, a w kraju 31 na konferencjach międzynarodowych i 153 na ogólnopolskich. W dorobku posiada także 96 wystąpień popularyzatorskich, około 50 nagrań radiowych i telewizyjnych. Znany w środowisku harcerskim jako założyciel „niezależnego” Szczepu Harcerskiego Leśne Plemię w Stalowej Woli – Rozwadowie (1986) i duszpasterz harcerski, duchowy opiekun Sybiraków i środowisk kombatantów w Małopolsce.

„Różnice kulturowe w turystyce i promowaniu dziedzictwa ”

Rozmówcy:

 

dr Anna Dulska Moreno - absolwentka Zarządzania Międzynarodowego i Zarządzania Firmą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Historii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Od lat mieszka w hiszpańskiej Pampelunie, gdzie zdobywała doświadczenie zawodowe w handlu międzynarodowym i logistyce, m.in. w planowaniu dostaw w zakładzie Volkswagen Navarra. Pracę zawodową zawszę łączy z dalszym kształceniem, ukończyła m.in. studia podyplomowe z Socjologii w Pampelunie oraz Studium Polityki Zagranicznej PISM w Warszawie. Po obronie doktoratu została pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, w Instytucie Kultury i Społeczeństwa. Odbyła staże badawcze na Malcie i w Niemczech. Prywatnie pasjonatka podróży małych i dużych, gór, morza i gimnastyki sportowej. Prowadzi badania nad średniowieczną i współczesną historią polityczną, kulturową i publiczną. Zajmuje się między innymi dziedzictwem kulturowym Żydów sefardyjskich. 

Emmanuel Herrerias Oliva - od 20 lat na stałe mieszkający w Polsce przedsiębiorca, coach biznesowy oraz native speaker z języków francuskiego i hiszpańskiego. Urodzony i wychowany we Francji, posiada 26 lat doświadczenia w strategii, DNA, misja, wizja i plan rozwoju. Rozwój firmy. We Francji, 16 lat w Polsce, 5 lat w Hiszpanii oraz innych krajach Afryki Północnej (Maroko) oraz Azji. Jest absolwentem Universite Jean Monnet (Francja), gdzie zdobył wykształcenie z kierunku Zarządzania i Prawa. Jego pasją zawodową są: ludzie i zespoły międzykulturowe, zapewnianie rentowności biznesu, optymalizacja, restrukturyzacja, tworzenie nowych organizacji i projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami strategicznymi, zakupach i negocjacjach, zarówno B2B jaki i B2C w obszarach food i non – food. Ma doświadczenie w sprzedaży detalicznej oraz budowaniu sieci punktów dystrybucji.

„Turystyka religijna ”

Rozmówcy:

 

 

dr Elżbieta Lisowska - Filolog, i religioznawca (specjalizacja islam i historia mistyki islamu), absolwentka Instytutu Orientalistyki UJ (iranistyka), doktorat obroniła na Wydziale Filozoficznym UJ. Autorka i współautorka kilkunastu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów. Przeprowadzała badania terenowe w ramach grantów KBN w Iranie, Indiach, Malezji i Indonezji (Lombok, Sumatra). Na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach wygłosiła ponad 50 referatów. Autorka i współautorka 5 przewodników turystycznych (dwa wydane w kilkunastu wersjach językowych), ponad 100 filmów etnologicznych i 150 audycji radiowych o kulturach i religiach Azji i Bliskiego Wschodu. Autorka ponad 80 artykułów popularnonaukowych z zakresu kultury, etnologii i życia codziennego Azji i Bliskiego Wschodu. Członek międzynarodowego “The Explorers Club”, “European Society for the Astronomy in Culture”. Laureatka polskich i międzynarodowych nagród m.in. „Złotego Jaśminu” (Tunezja), „Medalu Straussa” Wiedeń„ Złotego Pióra” (Chorwacja).

doc. ThDr. Peter Borza, PhD. - Jest docentem historii na Wydziale Filozoficznym UPJŠ w Koszycach. W swoich badaniach koncentruje się na historii XX wieku na obszarze środkowoeuropejskim, historii kościołów i mniejszości narodowych. Opublikował kilka monografii i opracowań na ten temat. Wyniki badań wykorzystuje w działalności pedagogicznej oraz aktywnie przyczynił się do popularyzacji dorobku naukowego w filmach dokumentalnych i artykułach popularyzatorskich

„Turystyka kulinarna”

Rozmówcy:

 

Szymon Gatlik - Absolwent krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, przewodnikiem kulinarnym i winiarskim, ekspert niestandardowych form turystyki. Zamiłowanie do turystyki aktywnej łączy z czynnym udziałem w wydarzeniach sportowych, m.in. górskich biegach długodystansowych i startach ulicznych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje city branding oraz marketing miejsc  poprzez sport. Jako przewodnik miejski z ponad 20-letnim stażem, na bieżąco uczestniczy w rozwoju Krakowa jako destynacji turystycznej.

Julien Hallier - jest francuskim przedsiębiorcą mieszkającym pod Wawelem od niemal 20 lat. Stworzył kilka firm — wśród nich Destination Pologne, Erasmusm+ Pologne, Hallier & Partners i Cracovia Boutique Apartments. Prowadzi też francuskojęzycznego bloga Destination Pologne, w którym pisząc o interesujących miejscach i ludziach Krakowa, zachęca rodaków do odwiedzenia podwawelskiego grodu. Nie jest to jedyna jego aktywność związana z promowaniem miasta, w którym żyje. Aktywnie działa w takich instytucjach i organizacjach jak np. Francuska-Polska Izba Handlowa, French Tech Cracovie i Kraków Network

„Turystyka biznesowa”

Rozmówcy:

 

Paula Fanderowska - Pasjonatka, ambasadorka branży eventowej w jednym z najlepszych obiektów konferencyjnych/koncertowych w regionie. Managerka, prelegentka MICE, mentorka, a także wykładowczyni akademicka w dziedzinie turystyki biznesowej. Ekspertka i autorka wielu branżowych publikacji. Aktywnie uczestniczy w konsultacjach branżowych, krajowych i regionalnych, w tym w „Zrównoważonej Polityce Turystycznej Krakowa na lata 2021-2028”. Jest bardzo aktywna w ramach kluczowych sieci międzysektorowych w Polsce – liderka projektu Kraków Network oraz współtwórczyni porozumienia obiektów konferencyjnych POWER OF 4: ICE Kraków, LCK w Lublinie, ECS w Gdańsku i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W rankingu Eventex 2021 została zaliczona do grona 100 najbardziej wpływowych osób w branży eventowej, nominowana ponownie w 2022 roku. Obecnie członkini jury konkursowego. Na arenie ogólnopolskiej znalazła się wśród 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce według rankingu portalu Wasza Turystyka (2021, 2022). Wyróżniona jako jedna z 12 najlepszych osobowości branży MICE w 2018 i 2021 roku – MP Power Awards, MP Power 12. Dziś jurorka konkursu. W 2021 roku wyróżniona „Za zasługi dla turystyki” przez Ministra Andrzeja Guta-Mostowego. Nominowana do prestiżowej nagrody Rise and Raise Others Award przyznawanej przez United Nations Women, agencję ONZ zajmującą się równością płci i wzmocnieniem pozycji kobiet. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzania i Marketingu, Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji. Ma imponujące osiągnięcia w przyciąganiu dużych międzynarodowych konferencji do Polski (np. ICCA 2022), odkrywaniu nowych formatów wydarzeń i wprowadzaniu innowacji w kierunku bardziej zrównoważonych/odpornych, hybrydowych wydarzeń (2020-2021).

Małgorzata Przygórska-Skowron - Od 2013 roku Małgorzata jest managerem Kraków Convention Bureau, gdzie odpowiada za realizację i nadzór nad programami i dokumentami związanymi z rozwojem turystyki biznesowej, w tym Planu Działań na rzecz Marketingu Turystyki Biznesowej w Krakowie oraz "Polityki Zrównoważonej Turystyki dla Krakowa na lata 2021-2028". Aktywnie współpracuje z biurami kongresowymi, organizatorami konferencji, targów i spotkań oraz innymi podmiotami zainteresowanymi organizacją kongresów i spotkań w Krakowie. Jest członkiem i liderem komitetu organizacyjnego, który w 2021 roku uzyskał prawa do organizacji Kongresu ICCA 2022 w Krakowie. Małgorzata angażuje się również we współpracę lokalnego przemysłu w ramach inicjatywy Kraków Network, współorganizatorka spotkań grup roboczych projektu.

---

Strona projektowa: https://edu-dla-turystyki.upjp2.edu.pl/

Facebook projektu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083318409426

Kanał YouTube: https://www.youtube.com/@turystykapozautartymschema6736/featured

Projekt pn.: „Nowe wyzwanie na rynku pracy- edukacja dla turystyki postpandemicznej” korzysta z dofinansowania o wartości 95 725 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ramach PROGRAMU EDUKACJA finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i środków krajowych, instytucja finansująca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, EOG/21/K3/W/044. Celem projektu edukacyjnego jest opracowanie od nowego kierunku studiów podyplomowych, rozwój wiedzy i nowych kompetencji oraz odbudowa sektora turystycznego po pandemii.

PIT NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYCZNYCH W ZABRZU


XIII Międzynarodowe Targi Turystyczne organizowane przez Urząd Miasta w Zabrzu odbyły się w dniach 21–22 kwietnia 2023 roku na stadionie  ARENA ZABRZE.

Targi są unikatowym wydarzeniem w skali regionu i kraju. To festiwal podróży odbywający się na terenie aglomeracji Śląskiej zamieszkałej przez przeszło 2 miliony mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie Gliwic, Chorzowa, Bytomia i Katowic skąd z racji bliskości i dostępnej komunikacji spodziewamy się wielu odwiedzających. Wstęp na targi jest bezpłatny. Wydarzenie objęła patronatem Polska Izba Turystyki i Śląska Organizacja Turystyczna.

V REGIONALNE FORUM TURYSTYKI


Czterdziestu touroperatorów z Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej oraz członków Polskiej Izby Turystyki zjechało z całego kraju, by spotkać się w Toruniu z reprezentantami atrakcji i obiektów noclegowych Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Piotr Całbecki, samorząd województwa reprezentowała członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska. Organizatorem jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, reprezentowana przez prezes Beatę Sawińską.

POLSKA IZBA TURYSTYKI PATRONEM XII FORUM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ


Forum Promocji Turystycznej organizowane przez Redakcję portalu WaszaTurystyka.pl jest odpowiedzią na potrzebę profesjonalizacji narzędzi promocji w polskiej turystyce, integracji środowiska i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami całego rynku turystycznego.

POLSKA IZBA TURYSTYKI NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYCZNYCH ITTF WARSAW


Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw, które rozpoczęły swoją historię w dniach 16-18 marca 2023 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, to odpowiedź na potrzeby branży turystycznej, która od dłuższego czasu zmaga się z różnymi problemami. 

DEBATA NA ITTF „UCZCIWA KONKURENCJA I PRAWA KONSUMENTA NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH”


„Uczciwa konkurencja i prawa konsumenta na rynku usług turystycznych” - debatę pod tym tytułem zorganizowała podczas zakończonych niedawno Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw (16-18 marca) Polska Izba Turystyki i powołane w lutym Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Zaproszono do niej przedstawicieli Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dla lepszej efektywności i działania naszej strony wykorzystujemy pliki COOKIES.
https://perijinan.blitarkota.go.id/assets/slot-luar/https://bundamediagrup.co.id/akun/demo/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/slot-resmi/https://pmb.sttabdisabda.ac.id/aplikasi/https://bundamediagrup.co.id/wp-content/akun-pro-kamboja/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/toto-slothttps://dianasari.padangpanjang.go.id/public/gacor777/http://skpipm.id/triofus/http://103.165.243.97/doc/sign/https://simetal.donggala.go.id/library/https://ijabr.polban.ac.id/api/https://ijabr.polban.ac.id/-/pulsa/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/jp-thailand/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://perijinan.blitarkota.go.id/assets/jp-gacor/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/server-kamboja/https://silasa.sarolangunkab.go.id/css/maxwins/https://tpid.morbis.id/css/kakek-zeus/https://stidar.ac.id/sv388/https://dianasari.padangpanjang.go.id/js/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/products/mpo/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/pt2/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/Assets/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://neurotarget.com/slot-dana/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-deposit-pulsa/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/dist/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/framework/https://bumdesjanjimanahansil.padanglawasutarakab.go.id/plugins/https://kla.katingankab.go.id/asset/scss/https://wbs.klaten.go.id/public/assets/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/http://103.165.243.97/doc/thailand/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://appv2.tanahlautkab.go.id/easy-win/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/unsign/https://csr.katingankab.go.id/asset/https://setwan.katingankab.go.id/assets/kearsipan/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/uploads/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_artikel/https://appv2.tanahlautkab.go.id/demo/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_artikel/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/zeus/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_rab/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/persyaratan/https://simetal.donggala.go.id/arsip/https://simetal.donggala.go.id/cue/https://simetal.donggala.go.id/assets/https://setwan.katingankab.go.id/assets/environment/https://tpid.katingankab.go.id/images/https://jurnal.pap.ac.id/docs/https://siak.ust.ac.id/sgcr/https://siak.ust.ac.id/10k/https://dianasari.padangpanjang.go.id/pt2/https://siak.ust.ac.id/jp/https://jurnal.pap.ac.id/controllers/https://gen.dcc.ac.id/https://kidneyborneo.com/css/https://operator.dcc.ac.id/https://jurnal-itba.dcc.ac.id/https://lmsv2.stikesht-tpi.ac.id/https://sabilalmuhtadin.sch.id/css/https://skripsi.iai-darussalam.ac.id/airo/https://stairakha-amuntai.ac.id/assets/https://silasa.sarolangunkab.go.id/img/https://kuesioner.instidla.ac.id/asset/http://kwitansi.instidla.ac.id/database/http://lms.instidla.ac.id/backup/https://lpm.instidla.ac.id/wp-includes/block-patterns/http://mutu.instidla.ac.id/app/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/kantah/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/slot-depo-10k/https://ijabr.polban.ac.id/classes/slot-gacor-gampang-menang/https://ijabr.polban.ac.id/registry/https://ijabr.polban.ac.id/locale/https://lpm.instidla.ac.id/wp-content/uploads/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/operator/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/pembahas/