PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Wspierajmy się!

» Start » Wspierajmy się!
 • "Gmina przyjazna turystyce" - kolejna wspólna akcja
  28.03.2020 Wspierajmy się!

  #GminaPrzyjaznaTurystyce to inicjatywa, nad którą pracował zespół roboczy branży turystycznej w skład którego wchodzą przedstawiciele Polskiej Izby Turystyki.

  Akcja ma być wsparciem dla frim z branży turystycznej. Zgodnie z propozycjami zawartymi w ustawie antykryzysowej, gminy będą miały możliwość:
  ✔️ zwolnić podmioty z opłat za podatek od nieruchomości,
  ✔️przedłużyć terminy płatności za inne świadczenia.

  Przygotowane zostało pismo zapraszające do przyłączenia się do akcji, które wysłać można do władz swojej gminy.

  Do inicjatywy pozytywnie odniósł się już Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

 • Ważna informacja dla agentów!
  27.03.2020 Wspierajmy się!

  Proponowane zwolnienia dotyczące składek ZUS oraz propozycje dotyczące wynagrodzenia za przestój uzależniają możliwość z ich skorzystania od kwoty osiągniętego przychodu (taki przychód ma nie przekraczać 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. czyli 5 227 zł. x 300% = 15 681 zł.). 

  Pragniemy przypomnieć, że przychodem agenta jest kwota prowizji uzyskana od touroperatora, a nie kwota otrzymywana przez agenta od klienta i przekazywana do touroperatora. 

  Justyna Zając-Wysocka 
  Radca prawny, doradca podatkowy Polskiej Izby Turystyki

 • Dobre wieści dla agentów turystycznych od MerlinX - brak opłaty za kwiecień za system MerlinX
  27.03.2020 Wspierajmy się!

  MerlinX ogłosił, że zwalnia z opłaty za system w kwietniu:

  "Chyba nie muszę nikomu pisać z czym obecnie nasza cała branża się musi zmierzyć albo będzie jeszcze musiała. Z tego powodu postanowiliśmy, że dla każdego Agenta, który nie jest w stanie wypowiedzenia, nie zalega z opłatami nie wystawimy w miesiącu Kwiecień faktury za korzystanie z systemu MERLINX .

 • ZUS w ustawie o COVID-19 - praktyczny przewodnik
  27.03.2020 Wspierajmy się!

  Przedstawiamy opinię dotyczącą proponowanych zmian w płatnościach składek ZUS, przygotowaną przez Justynę Zając-Wysocką.

  W zakresie składek na ubezpieczenia społeczne ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg zmiany obejmujące:

  • Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej 
  • Wprowadzenie zwolnienia ze składek 
  • Rozszerzenia uprawnień ZUS w gestii umowy o dzieło

 • Pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd
  25.03.2020 Wspierajmy się!

  Rząd przyjął pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

 • Ułatwienia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z epidemią COVID-19
  24.03.2020 Wspierajmy się!

  ZUS udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą odroczyć lub zawiesić płatność składek. Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Ma to związek z opinią UOKiK, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej. Więcej pod linkiem.

 • PIT kieruje kolejne pismo do Premiera RP
  24.03.2020 Wspierajmy się!

  Natychmiastowe zawieszenie składek ZUS, wprowadzenie mechanizmu ułatwiającego rozpatrywanie wniosków kredytowych firm z branży turystycznej, dopłaty do wynagrodzeń, zawieszenie podatku od nieruchomości i innych opłat na rzecz państwa, inny sposób kwalifikowania do pomocy podmiotów z branży turystycznej - to postulaty PIT przekazane w kolejnym piśmie skierowanym do Premiera RP i Minister Rozwoju. 

 • POT z ofertą wsparcia dla branży
  23.03.2020 Wspierajmy się!

  Polska Organizacja Turystyczna zwróciła się do branży turystycznej z ofertą wsparcia w kontaktach z kontrahentami. Poniżej komunikat POT podpisany przez Teresę Buczak, p.o. Dyrektora Departament Strategii i Marketing POT.

  W tych trudnych momentach Polska Organizacja Turystyczna stara się wspierać polską branżę turystyczną. Jeżeli macie problemy z anulacją/renegocjacją kontraktów z zagranicznymi partnerami czasie trwania kryzysowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, prosimy napisz do nas na adres: koronawirus@pot.gov.pl. W miarę możliwości nasze ośrodki zagraniczne będą starały się pomagać w negocjacjach z touroperatorami.

 • Stanowisko Głównego Inspektora Pracy dotyczące badań profilaktycznych i szkoleń BHP
  23.03.2020 Wspierajmy się!

  Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy opublikowane zostało stanowisko Głównego Inspektora Pracy dot. obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa
  22.03.2020 Wspierajmy się!

  W dniu 21 marca opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej tzw. pakiet antykryzysowy, która zakłada udogodnienia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa m.in. w zakresie zapłaty należności podatkowych oraz składek ZUS. Pakiet ochronny uwzględnia część z postulowanych przez Izbę rozwiązań.

1 2 »