PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Wspierajmy się!

» Start » Wspierajmy się!

W ślad za pismem do Premiera RP PIT apeluje o przyspieszenie działań na rzecz branży
12.03.2020

Szanowny Panie Premierze, 
Szanowna Pani Minister,

w nawiązaniu do pisma skierowanego 6.03.2020 r. do Pana Premiera za pośrednictwem Pani Minister, pragnę zwrócić uwagę, że sytuacja, przedstawiana przez nas jako bardzo trudna, ale stabilna, w przeciągu kilku dni stała się dramatyczna. Stoimy w przededniu załamania systemy opartego na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i wizją kilku milionów poszkodowanych klientów.

Rozumiemy powagę sytuacji w kraju, mamy świadomość, że ucierpią wszystkie dziedziny gospodarki, popieramy i akceptujemy działania rządu w zakresie ograniczenia aktywności społeczeństwa, w tym zamykanie imprez itp., bo wiemy, że to główne narzędzie walki z epidemią, chociaż właśnie te działania najbardziej uderzają pośrednio w branżę turystyczną. Brak szybkich, dedykowanych działań w najbliższym czasie doprowadzi do dodatkowego problemu około dwóch milionów poszkodowanych klientów i całkowite załamanie systemu gwarancyjnego, w tym Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, co może skutkować dodatkowymi niepokojami społecznymi.

Obecna sytuacja związana z praktycznie całkowitym zatrzymaniem rezerwacji imprez turystycznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz anulacją wycieczek szkolnych, a także anulacją grupowych przyjazdów do Polski na okres najbliższych 6 miesięcy na poziomie 90 proc., w najbliższych tygodniach najprawdopodobniej doprowadzi do fali niewypłacalności obejmującej kilkadziesiąt procent organizatorów turystyki.

Szacujemy, że około dwa miliony klientów zostaną poszkodowane w związku z brakiem możliwości otrzymania zwrotu wpłaconych zaliczek. Początkowo będzie to dotyczyć około 500-800 tysięcy uczniów w związku z odwoływaniem wycieczek szkolnych. W konsekwencji szacujemy roszczenia do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na kwotę około 600-900 milionów złotych w zakresie zwrotu wpłaconych przez klientów zaliczek.

Należy przypomnieć, że, wbrew potocznej opinii, fundusz nie gwarantuje jedynie pokrycia kosztów powrotu do kraju, ale zabezpiecza również zwrot wpłat za imprezy turystyczne w przypadku niewypłacalności organizatora, gdy nie wystarczy do tego jego gwarancja ubezpieczeniowa. Co ważne, zabezpiecza także roszczenia klientów imprez krajowych, mimo że nie są one objęte składką na jego rzecz. Nikt – ani organizatorzy, ani rząd, ani ustawodawca nie mogli przewidzieć takiego kryzysu.

Polska Izba Turystyki docenia długofalowe rozwiązania przygotowywane w ramach pakietu dla turystyki, jednak bez radykalnych i szybkich działań sytuacja w najbliższych kilku tygodniach może zdestabilizować Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a w przypadku kilku milionów poszkodowanych również wywołać dodatkowe niepokoje społeczne.

Polska Izba Turystyki proponuje: 

1) Uruchomienie specjalnych środków i przyspieszonych procedur zawieszania płatności składek ZUS za przedsiębiorców i pracowników turystyki dla podmiotów, u których spadek sprzedaży usług w okresie ostatnich dwóch miesięcy w stosunku do ubiegłego roku przekroczył 85 proc. Komentarz: Podkreślamy, że poziom spadku sprzedaży dla analogicznego okresu to 70-100 proc. Proponowane do tej pory, istniejące rozwiązania zdecydowanie nie wystarczą. Szacujemy, że w kwietniu kilkanaście tysięcy podmiotów, od organizatorów turystyki po agentów turystycznych, przewoźników i gestorów bazy, wykaże załamanie sprzedaży powyżej 85 proc., a w maju, bez względu na rozwój epidemii czy jej zatrzymanie, sytuacja na pewno się pogłębi.

2) Uruchomienie specjalnego projektu pomostowej linii kredytowej dla organizatorów turystyki, chroniącej przed ogłoszeniem niewypłacalności. Linia BGK dla podmiotów mających wpis do rejestru organizatora turystyki dostępna byłaby w wysokości zależnej od wielkości podmiotu, czyli w wysokości 10-20 proc. rocznego obrotu z roku poprzedniego, z okresem spłaty minimum 5 lat. Warunkiem otrzymanej pomocy mogłoby być zobowiązanie organizatora do wypłaty na poczet przyszłych rozliczeń przez okres najbliższych 6 miesięcy wynagrodzenia pomostowego dla agentów turystycznych o wartości miesięcznej 5 proc. prowizji wypracowanej przez nich w 2019 roku. 
Komentarz: Bez względu na wysokość zabezpieczenia de minimis, banki komercyjne wstrzymały udzielanie kredytów podmiotom branży turystycznej. Uzyskanie kredytu, chociażby na zwrot zaliczek, może ochronić organizatorów przed upadłością. To jedyne rozwiązanie zabezpieczające przed powstaniem setek tysięcy poszkodowanych klientów i destabilizacją TFG. Dodatkowe warunki kredytowania, o których mówimy, mogłyby chronić agentów przed plajtą i tym samym ochronić dużą liczbę miejsc pracy w sektorze, który od czterech tygodni ma obroty na granicy zera i bez perspektywy poprawy. Szybko uruchomione kredyty zneutralizują skutki dla organizatorów turystyki młodzieżowej. Ich sytuacja, po zamknięciu szkół i związanymi z tymi licznymi anulacjami imprez, których nie mogą zrealizować, stała się dramatyczna.

3) Memorandum wstrzymujące 14 dniowy termin zwrotu wpłat już wniesionych przez klientów, który jest określony w art. 47 pkt 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach, w sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii koronawirusa, ale umów już zawartych. 
Komentarz: Obecny 14-dniowy okres zwrotu będzie głównym czynnikiem ogłaszania lawinowo niewypłacalności kilkuset, a może kilku tysięcy organizatorów, a w konsekwencji destabilizacji TFG. Niezbędny jest czas na wdrożenie kredytów, o których mówimy w punkcie 2) i uruchomienie zwrotów wywołanych lawiną anulacji rezerwacji. Samo wydłużenie tego terminu do 360 dni, nawet przy braku wsparcia kredytowego spowoduje przeniesienie części rezerwacji na przyszły rok, i ocali wielu organizatorów i ich klientów przed szkodą, a okres masowych upadłości wydłuży w czasie nie doprowadzając do ich kumulacji w najbliższych tygodniach.

Pozostajemy do dyspozycji. Łączę wyrazy szacunku Paweł Niewiadomski Prezes Polskiej Izby Turystyki