PIT - Polska Izba Turystyki

 Członkostwo

cartier love bracelet|http://www.bangkokmetro.co.th/oldweb/|http://www.kqv.com/files/?h-belts
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Pakiet korzyści

» Start » Pakiet korzyści
To korzystne propozycje dla Członków Polskiej Izby Turystyki

umożliwiające nie tylko profesjonalną promocję Ich ofert na forum międzynarodowym (targi zagraniczne, konferencje, workshopy, prezentacje, study tour) i na największych targach turystycznych w Polsce, ale też przekazywanie wiedzy o najważniejszych trendach światowej turystyki, zmianach dotyczących prawa w UE oraz możliwościach pozyskania środków unijnych na rozwój i promocję polskiej turystyki.

Pakiet korzyści Członków PIT jest sukcesywnie rozbudowywany, doskonalony i modyfikowany z czynnym udziałem Firm działających na rzecz polskiego przemysłu turystycznego oraz dla podniesienia jakości i konkurencyjności Firm świadczących usługi w dziedzinie turystyki.

Nasze propozycje to między innymi:

 

 

1. Reprezentowanie interesów branży turystycznej w Polsce i zagranicą (ECTAA);
2. Tworzenie i realizacja projektów wspierających rozwój polskiej turystyki wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, samorządami, LOT, ROT ;
3. Szkolenia z zakresu najnowszych trendów światowej turystyki, promocji, rozwiązań prawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w nowych warunkach UE;
4. Reprezentowanie interesów branży turystycznej w Komisjach Sejmowych oraz Parlamencie i Rządzie;
5. Opracowywanie ekspertyz i doradztwo dla Komisji Gospodarki oraz innych Komisji Sejmowych i Rządowych zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio sprawami turystyki; 
6. Udział na preferencyjnych zasadach w najważniejszych targach turystycznych w Polsce – Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW, Targi Turystyki i Wypoczynku LATO, Międzynarodowe Targi Turystyczne TT WARSAW Tour & Travel, Międzynarodowe Targi Turystyczne TOUR SALON w Poznaniu, Podlaskie Targi Turystyczne, Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku INTOUREX Sosnowiec, Gdańskie Targi Turystyczne GTT, Międzynarodowe Targi Turystyczne "Na Styku Kultur", Salon Turystyki i Wypoczynku;
7. Kompleksowa informacja i promocja Firm zrzeszonych w PIT przy okazji międzynarodowych workshopów, konferencji, study tour oraz konkursów, których PIT jest organizatorem lub współorganizatorem – GLOBUS PIT, Fair Play Turystyki KRYSZTAŁOWY GLOBUS, WEEKEND DLA MIESZCZUCHA;
8. Organizacja konferencji prasowych oraz seminariów z udziałem mediów dotyczących ważnych spraw polskiej turystyki;
9. Pomoc w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych z krajami UE oraz innymi krajami otwierającymi się na turystykę;
10. Nowoczesny Portal Polskiej Izby Turystyki jak forum doradczo – informacyjne;
11. Reklama na stronie PIT;
12. W ramach podpisanego porozumienia z ZAIKS-em zniżki dla członków PIT do 30%;
13. Specjalnie zniżki dla członków PIT w oparciu o porozumienie z Partnerem Izby – Signal Iduna;
14. Uzależnienie członkostwa w Izbie od prowadzenia przez członka działalności zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał organów Izby oraz dobrymi obyczajami..