PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Aktualności z PIT

» Start » Aktualności » Aktualności z PIT

Kongres Polskiej Izby Turystyki już wkrótce!
27.03.2015

W dniach 13-19 kwietnia 2015 roku odbędzie się Kongres Polskiej Izby Turystyki w Izraelu. Po raz kolejny Członkowie Izby spotkają się na wspólnych obradach z zaproszonymi gośćmi, by podzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz wypracować wspólne stanowisko w ważnych dla polskiej turystyki kwestiach.

Celem Kongresu Polskiej Izby Turystyki, uroczystego zgromadzenia Członków Izby i zaproszonych gości, jest diagnoza obecnej sytuacji w branży, wypracowanie wspólnego stanowiska w najważniejszych dla Członków kwestiach, a także zastanowienie się nad przyszłością turystyki oraz edukacja i podniesienie własnych kompetencji. Ostatnio byliśmy świadkami dynamicznych zmian, mających wpływ na kształt rynku turystycznego. Nastąpiła zmiana na stanowisku Podsekretarza Stanu odpowiedzialnego za turystykę w Ministerstwie Sportu i Turystyki, w związku z czym zmieniły się kierunki planów legislacyjnych resortu. Coraz mniej stabilna sytuacja geopolityczna w krajach będących popularnymi kierunkami turystycznymi Polaków, dynamicznie zmieniający się rynek, coraz bardziej dominująca rola nowych technologii każą zastanowić się, jak odnaleźć się w nowych warunkach biznesowych. Te i inne ważne kwestie wymagają szerokiej dyskusji, której zwieńczeniem będzie wypracowanie stanowiska Polskiej Izby Turystyki. Ponadto, ponieważ znajdujemy się na półmetku kadencji Rady Naczelnej i Prezydium Polskiej Izby Turystyki. Jest to dobry moment na dokonanie podsumowania jej działań i zaplanowanie kolejnych.

Tradycyjnie, Kongres PIT odbędzie się za granicą, w miejscu będącym popularnym kierunkiem wyjazdów turystycznych Polaków. Dzięki temu, oprócz korzyści merytorycznych z udziału w obradach, uczestnicy Kongresu będą mieli okazję osobiście przekonać się, jak wygląda obecnie izraelska infrastruktura turystyczna oraz poznać przedstawicieli tamtejszej branży.

Partnerem Kongresu będzie Izraelskie Rządowe Centrum Turystyki. Izrael jest przykładem kierunku, który doskonale zagospodarowuje ruch turystyczny. Ostatnie lata były dla tego kraju wyjątkowo udane, rok 2013 przyniósł rekordową liczbę 3,52 milionów turystów zagranicznych, w tym blisko 100 tysięcy Polaków. Miliony turystów odwiedzają Izrael mimo trudnej sytuacji geopolitycznej tego kraju. Dla polskiej branży turystycznej możliwość osobistego obserwowania jakości obsługi zagranicznych turystów przebywających w Izraelu będzie więc doskonałą okazją edukacyjną.

Jednocześnie, wizyta licznego grona przedstawicieli branży turystycznej będzie szansą na ożywienie ruchu turystycznego do Izraela. Wizyta profesjonalistów działających w branży będzie więc okazją do głębszego poznania walorów turystycznych tego kraju, co pozwoli przygotować i przedstawić klientom aktualną ofertę na wysokim poziomie.

Oprócz części merytorycznej, Kongres PIT zawiera również bogatą i ciekawą część krajoznawczą. Uczestnicy zwiedzą m.in stolicę Izraela i trzech największych religii monoteistycznych, Jerozolimę, ruiny starożytnej twierdzy na Pustyni Judejskiej- Masady, udadzą się nad Morze Martwe, największe naturalne SPA na Ziemi i do Tel Awiwu- miasta , które nigdy nie śpi, a w nim zobaczą m.in. stare miasto w Jaffie, ciągnącą się kilka kilometrów nadmorską promenadę, oraz Białe Miasto- największe skupisko domów w stylu Bauhaus na świecie wpisane na listę UNESCO.

Kongres w Izraelu stanowił będzie również szansę biznesową dla polskich biur turystyki przyjazdowej, zrzeszonych w PIT. W pierwszej połowie 2014 roku z bazy noclegowej w Polsce skorzystało aż 64,3 turystów z Izraela, co plasuje ten kraj w pierwszej dziesiątce naszych priorytetowych rynków, warto więc nawiązywać i podtrzymywać kontakty, które pozwolą przyciągnąć do naszego kraju jeszcze większą liczbę turystów.

Merytorycznej części Kongresu przyświecało będzie hasło „O lepsze prawo i wysokie standardy”. Część obrad poświęcona będzie dyskusji o problemach i barierach, które hamują rozwój turystyki. Prezydium PIT pragnie podkreślić, że charakter tych obrad ma być twórczy i daleki od roszczeniowego. Celem dyskusji jest m.in. określenie, w jaki sposób można usprawnić i zwiększyć zakres działań branży turystycznej oraz samej Izby tak, aby osiągnąć wypracowane cele.

W Kongresie udział wezmą nie tylko Członkowie PIT, ale również przedstawiciele organizacji turystycznych oraz eksperci branżowi i dziennikarze. Wśród uczestników Kongresu znajdą się: sekretarz generalny European Travel Agents & Tour Operators Association i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Liczymy na udział Ministra Sportu i Turystyki.

Taki skład osobowy daje możliwość przeprowadzenia wieloaspektowej debaty o kondycji polskiej turystyki. Jednym z poruszonych przez Kongres tematów będzie turystyka przyjazdowa do Polski. Wielkie nakłady inwestycyjne w infrastrukturę turystyczną w naszym kraju, a głównie rozbudowa bazy noclegowej, powinny pociągnąć za sobą dyskusję o zwiększeniu skuteczności promocji Polski na rynkach międzynarodowych. Temat ten będzie jednym z punktów części merytorycznej Kongresu.

Wśród pozostałych tematów poruszonych podczas obrad znajdzie się trudna sytuacja w krajach basenu Morza Śródziemnego, będących popularnymi kierunkami podróży wakacyjnych Polaków. Uczestnicy Kongresu zastanowią się, jakie działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa turystów może zainicjować i przeprowadzić branża turystyczna. Jednym z tematów, które zostaną przy tej okazji omówione, jest system ostrzeżeń dla podróżnych, który stosuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ponadto, podczas Kongresu poruszony zostanie temat niezbędnych zmian w ustawie o usługach turystycznych, której nowelizacja powinna odbyć się jak najszybciej, a także kwestia szarej strefy w turystyce. Część kongresu poświęcona będzie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej oraz związanym z tymi zmianami kwestiom legislacyjnym. Ważną częścią debaty będą dobre praktyki biznesowe oraz konieczność podnoszenia standardów obsługi klienta przez podmioty będące uczestnikami rynku turystycznego.

Paweł Niewiadomski

Prezes Polskiej Izby Turystyki