PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Aktualności z PIT

» Start » Aktualności » Aktualności z PIT

OŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI W SPRAWIE WYDARZEŃ W TUNEZJI
20.03.2015


Oświadczenie Polskiej Izby Turystyki w sprawie wydarzeń w Tunezji

 

Wyrażamy również solidarność ze wszystkimi Tunezyjczykami, którzy zostali poszkodowani w efekcie tego zdarzenia. Warto podkreślić, że turystyka jest dla Tunezji podstawową gałęzią gospodarki i źródłem utrzymania
dla przeważającej większości społeczeństwa. Zatrzymanie odradzającego się ruchu turystycznego do Tunezji byłoby dla tego kraju tragedią, której skutki usuwać trzeba będzie latami.

Dla Polaków Tunezja jest jednym z ulubionych kierunków turystycznych, znajdującym się w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych krajów obieranych za cel podróży wakacyjnych. W ubiegłym roku kraj ten odwiedziło przeszło 150 tysięcy naszych rodaków. Skutki zamachu w Tunisie będą bolesne również dla przedstawicieli polskiej branży turystycznej, dla której kierunek ten stanowi ważny element oferty wypoczynkowej.

Polska Izba Turystyki pragnie niniejszym podziękować polskim touroperatorom za sprawne działania w tej trudnej sytuacji: za szybkie i rzetelne przekazywanie wszystkich informacji dotyczących pobytu polskich turystów w Tunezji, w ramach wdrożonej przez PIT procedury zarządzania kryzysowego. Podobnie jak w poprzednich latach, w przypadku trudnych i nagłych sytuacji, procedura ta sprawdziła się. Dzięki niej Polska Izba Turystyki mogła przekazać odpowiednim organom Państwa, w tym Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Ministerstwu Sportu i Turystyki dokładne dane dotyczące pobytu polskich klientów biur podróży na terenie Tunezji.

Zaistniała sytuacja wskazuje jednak na konieczność podjęcia dyskusji o tym, jak działa system ostrzeżeń dla podróżnych, prowadzony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powinno się dołożyć wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były aktualne i przydatne dla touroperatorów, a w szczególności
dla turystów indywidualnych. W obecnej formie bowiem system ten się nie sprawdza. Oczywiście, żaden komunikat nie jest w stanie zabezpieczyć nas przed zamachem terrorystycznym. Tym niemniej, ostrzeżenia dla podróżnych zawarte na stronie internetowej MSZ powinny być aktualne i powinny na bieżąco odzwierciedlać sytuację w danym kraju.

Po raz kolejny kryzysowa sytuacja wskazuje na konieczność zmiany ustawy o usługach turystycznych. Polska Izba Turystyki nie pierwszy raz podkreśla, że konieczne jest precyzyjne i jednoznaczne określenie praw klienta do odstąpienia od umowy zawartej z touroperatorem. Należy także wprowadzić zapisy legislacyjne, które umożliwią touroperatorom odwołanie imprezy turystycznej w przypadku wystąpienia zagrożenia konkretnego stopnia, jasno i rzetelnie definiowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ostrzeżeniach dla podróżnych.

Polska Izba Turystyki aktywnie zabiega o wprowadzenie takiego rozwiązania, w ramach prac nad nowelizacją Dyrektywy 90/314. Liczymy również na podjęcie inicjatywy w tej sprawie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki