PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Aktualności z PIT

» Start » Aktualności » Aktualności z PIT

Ustalenia Rady Naczelnej PIT
23.03.2012

      W dniu 13.03.2012 r. obradowała Rada Naczelna Polskiej Izby Turystyki, która podjęła uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PIT w terminie 13-14.05.2012. Rada Naczelna PIT przyjęła harmonogram Kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej w całej Organizacji oraz określiła klucz wyboru Delegatów w układzie 1 Delegat na 4 członków zwyczajnych PIT. Ponadto określiła - zgodnie z zarejestrowanym Statutem PIT - liczbę członków przyszłej Rady Naczelnej Izby wybieranych na walnych zgromadzeniach Oddziałów PIT.

      W dalszej części obrad Rada Naczelna PIT przyjęła informację o zakończonym w ramach KIGNET II Programie Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski, określiła kierunki dalszego prowadzenia ww. programu w ramach struktur Izby.

      W kolejnym punkcie obrad Rada zatwierdziła bilans Izby za 2011 r. przedstawiony przez Skarbnika Izby Pana Andrzeja Szafrugę.

Przyjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia nowych podmiotów do grona członków Izby, i skreśleń.

      Rada Naczelna podjęła temat związany z deregulacją zawodów przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - po przeprowadzonej dyskusji przyjęto, że ostateczne stanowisko w powyższej sprawie przygotuje Prezydium PIT wychodząc z założenia, że w gospodarce wolnorynkowej to przedsiębiorca winien decydować kogo zatrudnić do obsługi swoich klientów, ale deregulacja winna dotyczyć całej Unii Europejskiej, aby uniknąć sytuacji, że w Polsce grupy oprowadzać będą zagraniczni przewodnicy, a nasi przedsiębiorcy będą karani np. w Pradze, czy Wiedniu za realizację podobnej usługi.

      W sprawach różnych przyjęto informację o programach realizowanych w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.