PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Aktualności z oddziałów

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów

Pożegnanie
10.03.2020

W dniu 6 marca pożegnaliśmy na Cmentarzu Południowym Kolegę Janka Pawlaka. Działacz społeczny, państwowy i gospodarczy. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktywny działacz ruchu młodzieżowego, był m.in. przedstawicielem Polski w Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie, w przedstawicielstwie PBP Orbis w Kolonii (RFN), pełnił szereg funkcji w aparacie politycznym i państwowym, był m.in. sekretarzem CRZZ, wiceprzewodniczącym Głównego Komitetu Turystyki, prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Hotele Warszawskie Syrena. Aktywnie działał w organizacjach turystycznych i hotelarskich, pełniąc kierownicze funkcje w Polskim Zrzeszeniu Hoteli i Polskiej Izbie Turystyki. Nauczyciel akademicki - wykładowca w wyższych szkołach turystyczno —hotelarskich. Człowiek wielu zalet, niezwykłej prawości i życzliwości, zachowamy Go w pamięci i pozostaniemy wdzięczni losowi za lata wspólnej z nim drogi , współpracy i przyjaźni.

W dniu 1 marca zmarł Adam Doliński. Historyk sztuki, znawca i miłośnik teatru, jeden z organizatorów i współzałożycieli Studenckiego Teatru Satyryków (STS) w Warszawie. Z działalnością turystyczną związał się w czasach pierwszych wyjazdów STS-u na tourne zagraniczne, których był organizatorem i inicjatorem w Biurze Wczasów Podróży i Turystyki Rady Naczelnej ZSP (późniejszy Almatur). Był jednym z twórców nowoczesnego modelu turystyki akademickiej, w szczególności zagranicznej – przyjazdowej i wyjazdowej. Pełnił funkcję m.in. wicedyrektora BPiT Almatur ds. zagranicznych. Całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy i działalności społecznej w turystyce, pracował m.in.w centralnej administracji turystycznej (GKKFiT), w biurach podróży, w Centralnym Ośrodku Informacji Turystycznej, w polskich przedstawicielstwach zagranicznych w Pradze i Berlinie. Był uznanym ekspertem i znawcą problemów informacji i reklamy turystycznej, dziennikarzem i publicystą podejmującym nie tylko tematyką turystyczną. Jego doświadczenie, wiedza i kwalifikacje zawodowe były doceniane i wykorzystywane w kształceniu kadr dla turystyki i hotelarstwa jako wykładowcy – nauczyciela akademickiego. Był życzliwym i serdecznym kolegą, przyjacielem, współpracownikiem i sprawiedliwym szefem. Pozostanie w nas we wdzięcznej pamięci jako niezwykle wartościowy i prawy człowiek.

Przyjaciele i koledzy branży turystycznej.