PIT - Polska Izba Turystyki

 Przepisy prawne

cartier love bracelet|http://www.bangkokmetro.co.th/oldweb/|http://www.kqv.com/files/?h-belts

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 Aktualności

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Aktualności prawne

» Start » Aktualności » Aktualności prawne

Nowe wzory rozliczeń podatku dochodowego (PIT)
30.08.2007

PIT: nowe wzory zeznań
Od 29 sierpnia obowiązują nowe wzory formularzy PIT stosowanych do rocznego rozliczania podatku dochodowego.
Zmianie uległy m.in. formularze zawierające zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L oraz załączniki do nich, dotyczące informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT-O), informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych czy informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Nowy wzór posiada również PIT-28.
Ponadto zmianie uległy wzory deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej zarówno od karty podatkowej (PIT-16A), jak i od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (PIT-19A).
Źródło: www.twoja-firma.pl
Oprac.:MIG