PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 32/2008
12.06.2008

      W dniu 11 czerwca 2008 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Tematem posiedzenia był wpływ przystąpienia Polski do strefy Schengen na ruch graniczny z Rosją, Białorusią i Ukrainą - polityla wizowa, sytuacja na przejściach granicznych, skutki gospodarcze.       Powyższe zagadnienie referowali: Minister Spraw Zagranicznych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Finansów, Minister Gospodarki oraz Minister Sportu i Turystyki.
      W wyniku krytycznych uwag Polskiej Izby Turystyki w sprawie sposobu wydawania wiz, Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zwróciła się do PIT z prośbą o opracowanie założeń do zmian w obowiązującym prawie odbiurokratyzowania systemu wydawania wiz w polskich konsulatach po wejściu Polski do strefy Schengen.
      W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do członków Polskiej Izby Turystyki o przesyłanie sugestii i uwag w terminie do 20 czerwca br., na e-mail: bwpit@pit.org.pl.

W posiedzeniu uczestniczył Prezes PIT Jan Korsak.


Z poważaniem,

Józef Ratajski
Sekretarz Generalny
Polskiej Izby Turystyki