PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Stanowisko ECTAA Strategia na rzecz wznowienia działalności branży turystycznej
09.03.2021

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy stanowisko ECTAA dotyczące strategii na rzecz wznowienia dzialalności branży turystycznej. 

                                                                   Stanowisko ECTAA 
                                      Strategia na rzecz wznowienia działalności branży turystycznej


Covid-19 wywarł bezprecedensowy wpływ na życie ludzi i gospodarkę. Wraz z opracowaniem i stopniowym wdrażaniem programów szczepień pojawił się promyk nadziei. Zapewnią one ochronę najbardziej narażonym grupom społecznym i pomogą systemom opieki zdrowotnej lepiej radzić sobie z kryzysem wywołanym przez Covid-19.

Nie możemy jednak czekać z przywróceniem ruchu turystycznego do czasu, aż wszyscy zostaną zaszczepieni. Zniweczyłoby to nadzieje wielu osób pragnących podróżować i sparaliżowało całą branżę, która już teraz znajduje się na skraju bankructwa.

Dlatego też ECTAA wzywa UE i krajowych decydentów do przygotowania unijnego planu przywrócenia ruchu turystycznego przed nadchodzącym sezonem wiosenno-letnim. Musimy dać podróżnym i całej branży perspektywę wskazującą, kiedy i na jakich warunkach możemy wznowić ruch turystyczny w miarę stopniowej realizacji szczepień.

Według ECTAA, przygotowując plan naprawczy branży turystycznej, pod uwagę należy wziąć poniższe kwestie. Należy zauważyć, że wezwanie ECTAA do opracowania tego planu jest zgodne z postulatami innych zainteresowanych stron z branży turystycznej w Europie1.

1. Plan naprawczy

• Europa potrzebuje skoordynowanego planu naprawczego dla branży turystycznej, który powinien skupiać się na harmonizacji, przejrzystości i przewidywalności dla obywateli i przedsiębiorstw.
• Taki plan naprawczy powinien zostać opracowany przez decydentów we współpracy ze środowiskiem naukowym i zainteresowanymi stronami w branży.
• Plan powinien zawierać harmonogram lub kamienie milowe: powinien wskazywać albo konkretne terminy, w których należy zrealizować pewne działania (np. wprowadzenie szczepień, harmonizacja zaświadczeń lekarskich) albo punkty zwrotne (podyktowane dowodami naukowymi) oznaczające przejście z jednego poziomu na kolejny.
• Plan powinien być na tyle elastyczny, aby odzwierciedlał zmiany, np. nowe lub ulepszone testy, nowe spostrzeżenia naukowe dotyczące skuteczności szczepień, itp.
• Plan naprawczy powinien być kompleksowy, tzn. obejmować wszystkie aspekty podróży i turystyki, od transportu (wszystkie rodzaje), po zakwaterowanie, wyżywienie, rekreację, atrakcje i inne usługi turystyczne.

2. Ograniczenia w podróżowaniu

• Należy skoordynować ograniczenia w podróżowaniu po Europie. Wszystkie państwa członkowskie należy usilnie zachęcać do stosowania tej samej klasyfikacji regionów ryzyka, którą Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób przyjęło na swojej mapie oznaczonej kolorami, a dana strefa kolorystyczna (w miejscu początkowym i docelowym) powinna wywoływać takie same skutki dla ograniczeń w podróżowaniu.
• Ograniczenia w podróżowaniu muszą zależeć od sytuacji epidemiologicznej panującej w miejscu docelowym w ramach podejścia opartego na analizie ryzyka - trzeba natomiast unikać całkowitych zakazów podróżowania czy ogólnych negatywnych zaleceń.
• W ocenie sytuacji epidemiologicznej należy dokonać rozróżnienia między miejscami docelowymi położonymi na kontynencie a tymi znajdującymi się na wyspach, które może charakteryzować zupełnie inny rozwój epidemii.
• Kryteria oceny regionów ryzyka stosowane w UE należy jak najszybciej zacząć stosować w krajach spoza UE, aby przywrócić międzynarodowy ruch turystyczny.
• Lista krajów spoza UE, w odniesieniu do których UE zaleca zniesienie ograniczeń w podróżowaniu, powinna posłużyć państwom członkowskim do określenia zaleceń dla podróżnych. Jeżeli obywatele państw trzecich mogą przyjeżdżać do Europy to obywatele UE powinni mieć możliwość podróżowania do krajów spoza UE.
• System oceny ryzyka musi uwzględniać rozwój programów szczepień i nowe naukowe spojrzenie na przenoszenie wirusa. Trzeba na przykład dokonać ponownej oceny ograniczeń w podróżowaniu w świetle nowych dowodów naukowych mówiących o tym, że prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa w ilości wystarczającej do wywołania poważnej choroby przez osoby zaszczepione jest mniejsze.

3. Testy

• UE powinna opracować zharmonizowany protokół testów na potrzeby podróżowania w obrębie UE, aby zagwarantować wspólne podejście i wzajemne uznawanie testów.
• Koszt i czas przetwarzania testów może być prawdziwym czynnikiem zniechęcającym do podróżowania. Dlatego też testy stosowane w kontekście podróży powinny być niedrogie, wiarygodne i szybkie. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy w trakcie podróży (również powrotnej) wymagane jest przeprowadzenie kilku testów.
• Protokół testów powinien być regularnie poddawany przeglądowi w celu oceny i walidacji nowych testów, które okażą się akceptowalne w kontekście podróży.
• UE powinna ustalić minimalny wiek do testów.
• U dzieci należy rozważyć przeprowadzanie mniej inwazyjnych testów.
• Mając na uwadze znaczenie rodzinnych podróży w okresie letnim, kraje członkowskie powinny wyraźnie informować o wymaganiach w zakresie testowania dzieci.

4. Szczepienia i zaświadczenia lekarskie


• Szczepienie nie może być warunkiem obowiązkowym, aby móc podróżować, ponieważ jest duża liczba osób, które nie mogą być zaszczepione, na przykład dzieci.
• Jeżeli rządy czy biura podróży wymagają negatywnego wyniku na Covid-19, należy zapewnić możliwość jego udowodnienia na podstawie zaświadczenia o szczepieniu, teście lub obecności przeciwciał po ustąpieniu choroby Covid-19 (nie wykluczając przy tym innych możliwych dowodów w przyszłości).
• Szczepienia powinny ułatwiać podróżowanie poprzez znoszenie ograniczeń w podróżowaniu.
• Zachodzi potrzeba standaryzacji zaświadczeń o testach i szczepieniach, aby zapewnić zaufanie i wzajemne uznawanie zaświadczeń oraz unikać oszustw i bariery językowej. Nie powinno to przeszkadzać krajom gotowym do realizacji swoich planów wdrożenia zaświadczeń o szczepieniach.
• Zaświadczenia lekarskie powinny mieć formę cyfrową, ale na początku dopuszczalna powinna być również forma papierowa.
• Rozwiązania cyfrowe zapewniające dowody przeprowadzenia testu / podania szczepionki są już opracowywane i testowane. Pojawianie się różnych rozwiązań podkreśla potrzebę wprowadzenia wspólnych standardów zapewniających interoperacyjność.

5. Komunikacja z podróżnymi


Skuteczna komunikacja na temat tego, czego podróżni potrzebują, aby dostać się do miejsca docelowego (i wrócić do domu) i jakich usług mogą tam oczekiwać jest kluczem do odzyskania zaufania konsumentów. Dlatego też komunikacja z podróżnymi powinna spełniać następujące wymagania:
• Łatwy dostęp do informacji o ograniczeniach i wymaganiach dotyczących podróży publikowanych na oficjalnych stronach internetowych.
• Aktualne informacje na oficjalnych stronach internetowych, w aplikacjach i innych źródłach.
• Informacje o wszelkich nowych / zmienionych ograniczeniach lub wymaganiach w zakresie podróżowania muszą docierać do podróżnych i przedsiębiorstw turystycznych z rozsądnym wyprzedzeniem, najlepiej 5-dniowym.
• Informacje udostępniane na stronie Re-open EU / w aplikacji muszą być kompletne i aktualne, i powinny zawierać łącze do oficjalnej strony.