PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

PIT informuje - oświadczenia dot. rekompensat za prąd można złożyć pocztą! Decyduje data stempla
26.07.2019

Polska Izba Turystyki informuje, że oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego u dostawcy energii, można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., decyduje data stempla pocztowego!

Dopełnienie tej formalności jest warunkiem, aby zostać objętym rekompensatą za prąd (cenę energii) przewidywaną dla firm na II półrocze 2019 roku. Oświadczenia należy składać do poniedziałku (29.07). Ze względu na fakt, że termin ustawowy wypada w sobotę (27.07), oświadczenia złożone w dniu 29 lipca br. (poniedziałek) również będą akceptowane (art. 115 Kodeksu Cywilnego). 

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.
Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:
- mikro i mali przedsiębiorcy,
- szpitale,
- jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
- inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/energia/ustawa-o-cenach-pradu-przypominamy-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczen

Komuinikat Ministra Energii : https://www.gov.pl/web/energia/komunikat-ministra-energii