PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Polska Izba Turystyki zaprasza do udziału w szkoleniach i doradztwie
15.07.2019

W ramach programu „Kompetencje dla sektorów” możliwe jest dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo, wyniesie do 80 % wartości tych usług, pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Dofinansowane mogą być szkolenia i doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

● Doradztwo w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w firmie.

Szkolenia na temat:

● Obsługa klienta w biurach podróży w świetle ust. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

● Bezpieczeństwo danych osobowych w firmach turystycznych.

Więcej informacji na stronie PIT: www.pit.org.pl/Szkolenia PARP 
oraz w Biurze Wykonawczym PIT:
ul. Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa,
tel. 22 826 55 36,
biuro@pit.org.pl