PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Uwaga! Prośba o wypełnienie ankiety dot. platformy usług TFG
11.04.2019

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny realizuje obecnie projekt Zintegrowanej Platformy Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG), w ramach którego zaprezentował prototypy – makiety funkcjonalne. Równocześnie UFG zwraca się z prośbą o zapoznanie się z makietami i zgłoszenie uwag za pośrednictwem ankiety online w terminie do 15 kwietnia (link poniżej).

Celem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania rynku turystycznego oraz podniesienie jakości i zakresu świadczonych na nim usług.

Jego realizacja polega na udostępnieniu wysokiej jakości e-usług publicznych dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej, usprawniających współpracę z TFG wszystkim podmiotom realizującym swoje ustawowe obowiązki, uprawnienia lub zadania związane z funkcjonowaniem TFG jako II filaru systemu ochrony na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych.

Zintegrowana Platforma Usług TFG ma przynieść konkretne korzyści dla przedsiębiorców turystycznych:
• Obniżenie kosztów prowadzenia działalności (łatwiejsze deklaracje i ich korekty, ograniczenie przesyłek papierowych)
• Ułatwienie procesu realizacji obowiązków względem TFG (walidacje, zerowe deklaracje, autouzupełnianie, płatności on-line, dostęp do historii realizacji obowiązków)
• Usprawnienie komunikacji z administracją publiczną
• Stopniowe eliminowanie szarej strefy i nieuczciwych praktyk

Uprzejmie informujemy, że makiety zostały udostępnione pod adresem: https://zputfg-test.dahliamatic.pl (login: zputfg; hasło: testyab2019). Sugerujemy testowanie makiet na przeglądarce Chrome lub Firefox. Niniejsze oprogramowanie nie przetwarza i nie zapisuje danych wprowadzonych przez użytkownika oraz danych osobowych oraz nie wykorzystuje plików tymczasowych (cookies).

Pod ww. linkiem dostępne są wszystkie przygotowane makiety w wersji dynamicznej, tj. dla przedsiębiorcy turystycznego, obywatela, pracowników urzędu marszałkowskiego i gwaranta.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z makietami, a następnie wypełnienie ankiety online: https://www.survio.com/survey/d/R9Q1X9B3S2J9C5B9N w terminie do 15 kwietnia 2019 r do 12:00. (hasło do ankiety: zputfg)