PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Zapraszamy na szkolenie "Podatek VAT w branży turystycznej 2019" – 24 kwietnia 2019, Warszawa
14.04.2019

Polska Izba Turystyki zaprasza na szkolenie: „Podatek VAT w branży turystycznej 2019 – zmiany ustawy o VAT oraz najnowsze orzecznictwo TSUE i NSA”. Szkolenie odbędzie się w Warszawie 24 kwietnia 2019 roku. Zarejestrować można się pod linkiem https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=924


Termin: 24.04.2019 r.
Czas: 11:00 – 16:00
Miejsce: Warszawa

Oferta szkolenia skierowana jest do instytucji i firm działających w branży turystycznej. Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez te podmioty. W szczególności skupimy się na prawidłowej kwalifikacji świadczonych usług, określeniu, które usługi należy rozliczać na zasadach ogólnych, a kiedy i na jakich zasadach stosujemy szczególna procedurę VAT marża przewidzianą dla usług turystyki. Szkolenie jest bogato ilustrowane praktycznymi przykładami, ponadto komentowane jest bieżące stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w spornych kwestiach, a zwłaszcza ubiegłoroczne przełomowe dla branży wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

1. Nowości VAT 2019 

1. Wpływ nowej ustawy o usługach turystycznych na stosowanie przepisów ustawy o VAT.
2. W jaki sposób dokumentować sprzedaż i zakup na gruncie podatku VAT – wyjaśnienie wymogów nie wynikających wprost z przepisów.
3. Jednolity plik kontrolny – kto i kiedy zobowiązany jest do wdrożenia zmian, jakie dane przekazujemy na żądanie organu, a jakie muszą przekazywać wszyscy podatnicy.
4. System podzielonej płatności, system STIR, kasy on-line, Centralny Rejestr Faktur.
5. Obowiązek weryfikacji kontrahentów.
6. Co oznacza obowiązek wykazania ekonomicznej zasadności transakcji?

2. Kwalifikacja sprzedaży jako usługi turystyki na gruncie podatku VAT. 

1. Usługa turystyki jako przedmiot opodatkowania VAT – pojedyncza usługa, czy usługa kompleksowa?
2. Definicja usługi turystycznej – wykorzystanie ustaw branżowych, dyrektywy VAT i orzeczeń sądów administracyjnych.
3. Nabywca usługi – czy dla kwalifikacji usługi jako usługi turystyki ma znaczenie, kto jest jej nabywcą?
4. Działanie w charakterze pośrednika przy sprzedaży usług turystycznych. Kwestia stawki podatku VAT dla agentów pośredniczących w usługach turustycznych które odbywają się poza UE.
5. Czym jest usługa nabywana dla bezpośredniej korzyści turysty?
6. Co oznacza, że usługa turystyki musi być usługą kompleksową? Wpływ wyroku TSUE z 19.12.2018 r. w sprawie Alpenchalets na bieżące i zaległe rozliczenia VAT.

3. Zasady stosowania procedury VAT marża. 

1. Określenie podstawy opodatkowania – definicja marży, podstawa opodatkowania przy usługach „mieszanych”, marża ujemna i sposób jej rozliczenia. Wpływ wyroku TSUE z dnia 8 lutego 2018 r. – Komisja Europejska vs Republika Federalna Niemiec.
2. Zaliczki w usługach turystyki – kiedy podlegają opodatkowaniu, czy obowiązek podatkowy powstaje już w momencie otrzymania zaliczki? Wpływ wyroku TSUE z 19.12.2018 r. w sprawie Skarpa na bieżące i zaległe rozliczenia VAT.
3. Określenie stawki podatku VAT – jak opodatkować usługi własne świadczone w ramach usługi turystyki?
4. Ewidencjonowanie sprzedaży – kasa rejestrująca, faktury, specjalny rejestr VAT.
5. Odliczenie podatku w przypadku usług opodatkowanych procedurą VAT marża.

4. Sytuacje problemowe. 

1. Usługi gastronomiczne – jaką stawkę VAT stosować?
2. Turystyka biznesowa (konferencje) i językowa – jak rozliczać VAT.
3. Pośrednictwo – sprzedaż biletów, low costów, usług noclegowych z wykorzystaniem platform internetowych.
4. Odsprzedaż usługi hotelowej – VAT marża, czy zasady ogólne? Wpływ wyroku TSUE z 19.12.2018 r. w sprawie Alpenchalets na bieżące i zaległe rozliczenia VAT.
5. Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia.
6. Opłata rezerwacyjna – odszkodowanie, czy wynagrodzenie za świadczenie usługi?
7. Nieodpłatne świadczenia – kiedy należy rozliczyć VAT?

Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia dla członków PIT - 250,00 PLN (wliczony podatek VAT 23%)
Cena szkolenia dla firm, które nie są członkami PIT - 500,00 PLN (wliczony podatek VAT 23%)

Na szkolenie 24.04.2019 zapisz się, klikając TUTAJ

Wykładowca:

Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).