PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

POT zaprasza na targi MITT w Moskwie
21.01.2019

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w Polskim Stoisku Narodowym organizowanym na międzynarodowych targach turystycznych MITT 2019 w Moskwie, które odbędą się w terminie 12-14.03.2019 r.

W załączeniu oferta udziału w PSN oraz zgłoszenie udziału – umowa dla BRANŻY i zgłoszenie udziału dla ROT/LOT, w którym należy zaznaczyć właściwy wariant współfinansowania. Po przyjęciu zgłoszenia ROT/LOT zostanie przygotowana stosowna umowa. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem przyznania współfinansowania jest przesłanie do POT aktualnego katalogu produktowego. 
Wypełnione i podpisane zgłoszenie udziału należy przesłać skanem na adres e-mail: Marzena.sarzyniak@pot.gov.pl

Zgłoszenie udziału – umowę dla BRANŻY należy przesłać w dwóch oryginałach pocztą na adres biura POT.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 stycznia 2019 r.

Wystawcy przyjmowani będą według kolejności przesyłanych zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Tym samym zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia akwizycji przed upływem wyznaczonego terminu nadsyłania zgłoszeń.