PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Seminarium ECTAA: Pół roku działania ustawy nie rozwiało wszystkich wątpliwości
30.11.2018

Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji targów TT Warsaw została Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA). Pod jej auspicjami Polska Izba Turystyki zorganizowała seminarium poświęcone podsumowaniu wdrażania nowej dyrektywy turystycznej do praktyki biur podróży.

Pod tytułem „Czy potrzebne są zmiany w dyrektywie turystycznej oraz w ustawie i imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Głos praktyki w sześciu kwestiach zasadniczych” kryje się bogata analiza pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania nowej ustawy. W kilku punktach prowadzący seminarium prezes PIT i ECTAA Paweł Niewiadomski oraz Leszek Miłosz, p.o. przewodniczącego Komisji ds. Organizatorów Turystyki Wyjazdowej, podsumowali najważniejsze problemy interpretacyjne nowych regulacji i wątpliwości, które pojawiły się w trakcie jej stosowania.

– Na seminarium przedstawiamy pierwsze wnioski z pół roku wdrażania ustawy, posiłkując się wiedzą praktyków – agentów, organizatorów turystyki i MICE, ale również własnymi doświadczeniami zebranymi dzięki licznym rozmowom z organizatorami – członkami PIT oraz szkoleniom, których w sumie odbyło się 10 w największych miastach Polski – podkreślał we wstępie prezes Niewiadomski. I dodawał, że zebrane wnioski te zostaną zaprezentowane później na forum ECTAA oraz ustawodawcy krajowemu i unijnemu.

Polska Izba Turystyki zdefiniowała kluczowe problemy, które powinny być poddane pod dyskusję. Omówił je radca prawny PIT Leszek Miłosz. Wśród nich znalazły się m.in.: kwestia stosowania ustawy do grupowych imprez turystycznych w ramach umów B2B (wyłączeniu spod ustawy podlegają jedynie te, organizowane w oparciu o umowę generalną) czy też kwestia podawania przybliżonej godziny wylotu na imprezę. Sprawa jest istotna ponieważ w wielu wypadkach organizator obiektywnie nie jest w stanie podać godziny wyjazdu/wylotu w momencie zawierania umowy.

Pojawia się więc potrzeba wyjaśnienia, czy podanie ścisłej godziny odjazdu/odlotu – w miejsce godziny przybliżonej – stanowi zmianę umowy o imprezę i jakie pociąga to za sobą konsekwencje.
Kolejną luką w dyrektywie i ustawie jest brak uregulowania kwestii reklamacji turystycznych. Zniknęły zapisy porządkujące tę kwestię w starej ustawie. Na organizatora nałożony został obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg. Wobec braku jakichkolwiek regulacji prawnych w dyrektywie i ustawie rodzi się pytanie o granice swobody organizatora przy ustalaniu tych procedur. 

PIT także postuluje stworzenie opracowania „Przykładowej listy nadzwyczajnych okoliczności w turystyce”, na wzór podobnego katalogu lotniczego, który miałby charakter informacyjny i mógłby służyć jako swoisty przewodnik interpretacyjny. Ma to o tyle znaczenie, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą stanowić podstawę bezkosztowej rezygnacji przez podróżnego z imprezy czy rozwiązania umowy przez organizatora.

Za przydatne rozwiązanie Izba uznaje również stworzenie rejestru imprez okazjonalnych, niekomercyjnych, dla ograniczonej liczby podróżnych, czyli wyłączonych spod działania ustawy. W motywie (19) dyrektywy ustawodawca europejski stwierdził, że odpowiednie informacje na temat tych imprez powinny być dostępne publicznie. Szczegółowa regulacja w tym zakresie wydaje się potrzebna nie tylko z uwagi na cel dyrektywy, jakim jest ujednolicenie w UE praktyki w zakresie imprez turystycznych, ale także ochronę interesów konsumentów oraz organizatorów turystyki i agentów turystycznych.

Podsumowując sześć miesięcy funkcjonowania ustawy, Leszek Miłosz podkreślił, że ujednolicenie przepisów dotyczących organizacji imprez turystycznych w całej Unii Europejskiej było jednym z głównych celów dyrektywy. Ujednolicenie praktyki jest już trudniejsze, a jak się okazuje - w niektórych przypadkach niemożliwe, gdy stajemy przed koniecznością stosowania przepisów zawierających pojęcia nieostre, wymagające interpretacji bądź napotykamy luki prawne. Dlatego zamiast czekać na orzeczenia sądów krajowych, na które wskazywała Komisja Europejska, w kwestiach wątpliwych interpretacyjnie warto pokusić się o rewizję i konieczne zmiany na etapie ustawodawcy unijnego.

Seminarium: Czy potrzebne są zmiany w dyrektywie turystycznej oraz w ustawie i imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Głos praktyki w sześciu kwestiach zasadniczych
22 listopada 2018 r.
Pałac Kultury i Nauki, sala Rudniewa