PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty
Sem1Sem2Sem4Sem5Sem6Sem7Sem8Sem9Sem10Sem11Sem12Sem13Sem14

Bezpieczniej dzięki współpracy organizacji turystycznych i policji
28.11.2018

Drugiego dnia targów TT Warsaw Polska Izba Turystyki wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowały seminarium poświęcone dwóm istotnym dla branży tematom: bezpieczeństwu turystów zagranicznych odwiedzających Polskę oraz komercjalizacji produktów turystycznych pt. „Komercjalizacja produktu turystycznego – Bezpieczeństwo turystów zagranicznych podczas podróży po Polsce”.

W pierwszej części seminarium udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji, w tym pan Marek Stodolny, Zastępca Naczelnika Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA. O tym, jak ważne w turystyce jest bezpieczeństwo, mówili na wstępie prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk oraz prezes PIT Paweł Niewiadomski. W tej części spotkania, prowadzonej przez Dariusza Wojtala – wiceprezesa PIT oraz jednego z inicjatorów nawiązania współpracy z MSWiA i Komendą Policji – wzięli udział przedstawiciele instytucji związanych z turystyką w Polsce, przedsiębiorcy turystyczni, eksperci oraz wiele osób, którym bliski jest rozwój i promocja polskiej turystyki.

Jak podkreślił wiceprezes Wojtal, organizowany w trakcie TT Warsaw panel jest wyrazem zaniepokojenia przedstawicieli biur podróży specjalizujących się w turystyce przyjazdowej rosnącą falą niechęci, a czasem wprost agresji wobec zagranicznych turystów. Dlatego tak cenna jest inicjatywa PIT i POT nawiązania współpracy z policją w celu przeciwdziałania takim atakom, które wpływają negatywie na wizerunek Polski za granicą. Konieczne jest także poznanie narzędzi i metod reagowania na chuligańskie zachowania tak, by wyeliminować to zjawisko z polskich miast i zapewnić zagranicznym turystom podróżującym po Polsce maksimum poczucia bezpieczeństwa i komfortu.

– Jako przedsiębiorcy reprezentujący biura turystyki przyjazdowej widzimy rosnącą liczbą ataków werbalnych na grupy turystów zagranicznych. Jeśli od razu nie powstrzymamy tej fali chuligaństwa, to w świat pójdzie informacja, że Polska to kraj nietolerancyjny i niebezpieczny dla turystów – podkreślał wiceprezes PIT Dariusz Wojtal.

Jeszcze w marcu przedstawiciele Izby rozmawiali na ten temat z MSWiA i policją, zauważając skalę zjawiska, które negatywnie wpływa na wizerunek Polski za granicą. Sytuację utrudnia fakt, że policja nie może reagować, gdy nie ma doniesienia o przestępstwie, samo zaś zwiększenie sił policyjnych w otoczeniu atrakcji turystycznych nie jest rozwiązaniem problemu. Pomocne tu mogą być za to narzędzia już funkcjonujące, czyli np. Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, którą przybliżył uczestnikom seminarium mł. insp. Dariusz Prządka – radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP, pełniący jednocześnie funkcję Koordynatora Krajowego Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tej chwili prowadzone są prace nad umożliwieniem pracownikom biur turystyki przyjazdowej i krajowej oznaczania miejsc, w których występują niepożądane zjawiska. O metodach zwalczania przestępstw z nienawiści mówiła nadkom. Magdalena Kroll, poruszony został także temat zapewnieniu bezpieczeństwa zagranicznym turystom w czasie trwania imprez masowych oraz funkcjonowanie telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych.

Druga część spotkania – przeprowadzona w formie panelu dyskusyjnego poświęcona była komercjalizacji produktu turystycznego od strony praktycznej. O tym, czym tak naprawdę jest komercjalizacja produktu, jakie warunki powinien spełnić produkt turystyczny, by znaleźć się w ofercie touroperatora, jak powinien się promować mówili: Krystyna Hartenberger-Pater – Dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Sebastian Nasiłowski, członek Prezydium PIT i właściciel biura podróży, Andrzej Olszewski – właściciel Muzeum Żywego Piernika w Toruniu, laureat Złotego Certyfikatu POT 2017, Marek Szmit – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury”, właściciel hotelu, Elżbieta Szumska właścicielka Kopalni Złota i Średniowiecznego Parku Techniki w Złotym Stoku, laureat Złotego Certyfikatu POT 2015, Dariusz Wojtal, Wiceprezes PIT. Dyskusję poprowadził Jacek Janowski, Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT.

Problem komercjalizacji jest istotny zarówno z punktu widzenia atrakcji turystycznych, jak i touroperatorów. W trakcie dyskusji poruszono m.in. temat, jak rozpocząć współpracę z touroperatorem, jak powinna wyglądać współpraca danej atrakcji z biurem podróży, czego oczekują touroperatorzy, by produkt mógł znaleźć się w ich ofercie – tu głos przedsiębiorców okazał się szczególnie ważny. Rozmawiano także o ofercie turystycznej przygotowanej dla turystów krajowych, dostosowanej do ich wymagań, a przy okazji spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy można zarobić na turystyce krajowej. Dyskutanci podkreślali też rolę regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w komercjalizacji produktu turystycznego.

Seminarium „Komercjalizacja produktu turystycznego – Bezpieczeństwo turystów zagranicznych podczas podróży po Polsce” 23 listopada 2018 r.
Pałac Kultury i Nauki, sala Goethego