PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Seminarium ECTAA i Forum agentów IATA - zapraszamy na branżowe spotkania 22 listopada organizowane przez PIT
19.11.2018

Już pierwszego dnia targów TT Warsaw Polska Izba Turystyki zaprasza na dwa ważne wydarzenia poświęcone problemom istotnym dla branży turystycznej. Pierwsze z nich, organizowane pod patronatem ECTAA, dotyczy wdrażania dyrektywy turystycznej i ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Tuż po nim zapraszamy na Forum dla Agentów IATA na temat nowego systemu zarządzania NewGen ISS, organizowane wspólnie ze Zrzeszeniem Agentów IATA.

22 listopada 2018 (czwartek), godz. 10.00, sala Rudniewa
Czy potrzebne są zmiany w dyrektywie turystycznej oraz w ustawie i imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Głos Praktyki w sześciu kwestiach zasadniczych

Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej po raz pierwszy pojawi się na TT Warsaw w roli partnera merytorycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że rok 2017 był dla branży turystycznej rokiem wdrażania nowej dyrektywy unijnej o imprezach turystycznych, temu tematowi poświęcone będzie organizowane w trakcie TT Warsaw spotkanie, na które już dziś zapraszamy. Zajmiemy się na nim problemami i wątpliwościami, z którymi organizatorzy musieli się zmierzyć, dostosowując swoją działalność do nowej, redefiniującej działalność organizatorów, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
W ten sposób Polska Izba Turystyki wszczyna dyskusję nad kluczowymi dla branży kwestiami, które wyłoniły się w trakcie wdrażania dyrektywy. Poruszonych zostanie sześć problemów:
• Godziny wyjazdu/wylotu na imprezę turystyczną
• Opłaty za odstąpienie od umowy, czyli potrącenia w razie rezygnacji z imprezy
• Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności i potrzeba stworzenia katalogu dla potrzeb turystyki
• Potrzeba odrębnej regulacji w odniesieniu do branży MICE
• Reklamacje
• Ujednolicenie praktyki w 28 krajach członkowskich

22 listopada 2018 (czwartek), godz. 12.00, Sala Rudniewa
Forum dla Agentów IATA organizowane przez PIT i Zrzeszenie Agentów IATA dotyczące NewGen ISS
W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:
• NDC – nowe kanały dystrybucji biletów lotniczych. Platformy sprzedaży biletów lotniczych wprowadzane przez niektóre linie lotnicze, poza sprzedażą poprzez tradycyjny kanał, czyli Globalne Systemy Rezerwacyjne.
• NewGen ISS – nowy system zarządzania, który IATA stworzyła i konsekwentnie implementuje na poszczególne rynki w celu zapewnienia szybszych, bezpieczniejszych i bardziej efektywnych usług i rozwiązań w zakresie rozliczeń finansowych dla linii lotniczych i biur podróży, które korzystają z systemów rozliczeń IATA (IATA Settlement Systems). Nowy system niesie ze sobą wiele zmian, głównie w kwestii akredytacji, minimum sprzedaży gotówkowej i modelu rozliczeniowym z BSP.
Polska, po zmianie terminu zatwierdzonej przez IATA, będzie przechodzić na nowy model zarządzania pod koniec pierwszego kwartału 2019 r.

Moderatorami spotkania będą:
• ze strony Polskiej Izby Turystyki – Mirka Bryła
• ze strony Zrzeszenia Agentów IATA – J.J. Sing

W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele IATA
• Joanna Wolf – Manager IATA O/POLSKA
• Corina Raducu – Assistant Manager Campaign

Natomiast dzień później, 23 listopada o godz. 10.00 (sala Goethego) zapraszamy na organizowane przez Polską Izbę Turystyki we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną seminarium „Komercjalizacja produktu turystycznego – Bezpieczeństwo turystów zagranicznych podczas podróży po Polsce”. W trakcie tego spotkania zostaną zaprezentowane m.in. zagadnienia związane z komercjalizacją produktów turystycznych, nowymi formami promocji turystyki oraz bezpieczeństwem turystów.

Gorąco zachęcamy do udziału w 26. edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2018 oraz tradycyjnie zapraszamy wszystkich na stoisko PIT, przygotowane wspólnie z MerlinX, które znajdziecie w sali Mikołajewskiej, stoisko D34. Na stoisku będzie okazja do spotkań z przedstawicielami Prezydium PIT, porozmawiania o problemach i sprawach istotnych dla branży turystycznej czy zapoznania się z ofertą partnera przy filiżance kawy.

Do zobaczenia na TT Warsaw!