PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Organizacja turystyki dzieci i młodzieży - zapraszamy na warsztat PIT 19.10.2018
08.10.2018

Polska Izba Turystyki serdecznie zaprasza na prezentację i warsztaty skierowane do dyrektorów i nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz organizatorów turystyki młodzieżowej poświęcone zastosowaniu nowych regulacji prawnych przy organizowaniu turystyki dzieci i młodzieży: Jak bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem organizować turystykę dzieci i młodzieży.

Warsztaty odbędą się 19 października 2018 r. w godzinach 13.00-15.00 w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show, organizowanych w PTAK Warsaw EXPO, al. Katowicka 62, hala E.

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, które poprowadzi pani Małgorzata Karwat, członek Rady Polskiej Izby Turystyki oraz Przewodnicząca Komisji ds. Turystyki Młodzieżowej PIT. W trakcie warsztatów przedstawimy podstawy prawne organizowania wyjazdów dzieci i młodzieży, wymogi stawiane przez nowe przepisy związane zarówno z samą organizacją krajoznawstwa i turystyki, jak również obowiązkami, jakie nowe przepisy nakładają na szkoły i organizatorów turystyki młodzieżowej.

Program warsztatów:
• Zasadnicze różnice w zastosowaniu aktów prawnych odnoszących się do organizacji krajoznawstwa i turystyki a wypoczynku.
• Rola krajoznawstwa i turystyki w procesie dydaktycznym.
• Formy krajoznawstwa i turystyki.
• Obowiązki dyrektora szkoły.
• Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.
• Kto może sprawować opiekę na wycieczkach.
• Regulamin wewnętrzny szkoły w zakresie organizacji wycieczek szkolnych, zgodny z podstawą prawną.
• Dokumentacja wycieczki.
• Uprawnienia opiekunów.
• Współpraca z biurem podróży lub innym podmiotem posiadającym uprawnienia do organizacji imprez turystycznych.


Podstawy prawne:
• Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 14 grudnia 2017 – Prawo Oświatowe) – obowiązuje od 1 czerwca 2018 r.
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
• Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia
24 listopada 2017 r. obowiązująca od 1 lipca 2018 r.
• USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym rejestrze Karnym.
• Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który znajdą Państwo pod linkiem: https://goo.gl/forms/vgQOSyHb2tYoUNJ52

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o wypełnienie formularza i zarejestrowanie się na szkolenie.

Jest możliwość uzyskania biletów dla grup szkolnych poprzez zgłoszenie bezpośrednio
u organizatora targów. Informacje są dostępne na stronie: https://worldtravelshow.pl/rejestracja-wts/

Warsaw Expo znajduje się w zachodniej strefie podmiejskiej Warszawy niedaleko Nadarzyna. Organizator zapewnia możliwość dojazdu na teren targów osobom indywidualnym autobusem kursującym z centrum Warszawy. Można także skorzystać z komunikacji miejskiej (linie podmiejskie 703, 711 z przystanku P+R Krakowska).

Zapraszamy!