PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Informator turystyczny dla podróżnych
25.06.2018

Na prośbę Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów przekazujemy do wiadomości Informator turystyczny opracowany przez zespół redakcyjny wspólnego kanału informacyjnego Krajowa Administracji Skarbowej i Straży Granicznej – serwisu www.granica.gov.pl oraz Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie.
Broszura zawiera wiadomości niezbędne dla podróżnych przekraczających
granice naszego kraju, tj.:

• jakie są wymagane dokumenty do podróży poza granice Polski dla podróżnych i pojazdów samochodowych,
• jak przygotować się do kontroli granicznej i kontroli bezpieczeństwa na lotniskach,
• jakie towary, o jakiej wartości są zwolnione z należności celnych przywozowych w transporcie lądowym, lotniczym i morskim,
• jakiej wartości środki płatnicze, złoto lub platynę dewizową należy zgłaszać Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej,
• jakie są ograniczenia w przywozie i wywozie towarów z krajów trzecich, i jakie dodatkowe wymagania należy spełnić,
• jakie są regulacje dotyczące przewożenia roślin, zwierząt, żywności, produktów leczniczych, dóbr kultury, broni i amunicji,
• jak nie stać się ofiarą przemytników narkotyków.