PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Zasady przekraczania granicy z Obwodem Kaliningradzkim na Mundial – Rosja 2018
02.06.2018

Departament Ceł w Ministerstwie Finansów przekazuje informację o zasadach przekraczania granicy dedykowanych dla kibiców udających się na mecze Mundialu – Rosja 2018, w tym o ograniczeniach i zakazach związanych z przywozem i wywozem towarów w kontekście obsługi podróżnych na granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

W związku z meczami rozgrywanymi w Kaliningradzie w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 w okresie od 14 do 30 czerwca spodziewany jest znaczący wzrost liczby podróżnych przekraczających granicę lądową. Wjazd i wyjazd z terytorium Federacji Rosyjskiej będzie możliwy na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport) oraz tak zwanego „paszportu kibica” – spersonalizowanej karty widza przygotowanej wyłącznie dla posiadaczy biletów na spotkania MŚ, który zwalnia z obowiązku posiadania wizy.

„Paszport kibica” będzie też upoważniał do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w Kaliningradzie, a także do przejazdów, np. koleją z Kaliningradu do Moskwy.
Istotnym dokumentem, wymaganym przez stronę rosyjską jest deklaracja celna pasażera. Wypełnia ją każdy właściciel pojazdu/kierowca i przekazuje rosyjskiej Służbie Celnej. W celu skrócenia czasu rosyjskiej odprawy celnej, polscy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej będą wydawali deklaracje już po polskiej stronie przejść granicznych tak, aby kierowcy mogli je wypełnić jeszcze przed wjazdem do Rosji. Przyspieszy to znacznie dopełnienie formalności granicznych po stronie rosyjskiej.

Strona rosyjska przewiduje, w okresie natężonego ruchu kibiców, wprowadzanie wahadłowego ruchu granicznego na swoich przejściach granicznych. W tym czasie praktycznie wszystkie pasy odpraw będą przyjmować podróżnych poruszających się w jednym kierunku, np. przed meczem rozgrywanym w Kaliningradzie - w stronę wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej. Wyjazd z Obwodu Kaliningradzkiego będzie utrudniony. Ponadto w sytuacji pojawienia się jednocześnie bardzo dużej liczby podróżnych, może zostać wstrzymany czasowo ruch towarowy. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca, by przewoźnicy planowali wjazdy i wyjazdy do Obwodu Kaliningradzkiego, mając na uwadze powyższe informacje.

Jednocześnie Federalna Agencja d/s Turystyki (https://www.russiatourism.ru/en/) informuje, że w związku ze zbliżającym się Mundialem w Rosji, prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał 9 maja dekret nr 202, który dotyczy między innymi wprowadzenia zakazu wjazdu autokarów na teren miast - organizatorów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 w okresie od 1 czerwca do 17 lipca 2018 r.

Zakaz wjazdu autokarów na teren miasta Wołgogradu, Jekaterynburga, Kaliningradu i Sarańska obowiązuje od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 r. Natomiast zakaz wjazdu na teren Kazania, Moskwy, Niżnego Nowogrodu, Rostowa nad Donem, Samary, Petersburga i Soczi obowiązuje od 1 czerwca do 17 lipca 2018 r. Zakaz ten nie dotyczy autobusów wyposażonych w system nawigacji satelitarnej, zarejestrowany w państwowym zautomatyzowanym systemie informacyjnym ERA-GLONASS i zapewniający przekazanie do Autonomicznej Organizacji Niekomercyjnej "Dyrekcja Transportu-2018" danych o lokalizacji, kierunku i prędkości autokarów.

Zarejestrowany właściciel autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do zawiadomienia nie później niż 48 godzin przed planowaną godziną wjazdu, o planowanym wjeździe na teren miasta, w którym odbywają się Mistrzostwa. Ponadto w celu szybkiego rozstrzygnięcia kwestii związanych z rejestracją przewoźników wjeżdżających na teren ww. miast uruchomiona została specjalna infolinia "Dyrekcja Transportu-2018". Informacja jest dostępna w języku rosyjskim i angielskim.

Mając na uwadze optymalizację płynności odpraw oraz przepustowość przejść granicznych, a także przewidywane spiętrzenie ruchu osobowego związanego z przejazdem kibiców, Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjną wykorzystując strony internetowe, graniczny portal informacyjny www.granica.gov.pl, bezpośrednie pisma, informacje prasowe, zachęcające do wybrania dogodnego terminu przekroczenia granicy. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie http://www.warminisko-mazurskie.kas.gov.pl.

W załączeniu ulotki informacyjne opracowane przez Krajowa Administrację Skarbową, zawierające kluczowe informacje dla podróżnych, tj.:
• jakie towary, o jakiej wartości są zwolnione z należności celnych przywozowych w transporcie lądowym, lotniczym i morskim,
• jakie są ograniczenia w przywozie i wywozie towarów z krajów trzecich, i jakie dodatkowe wymagania należy spełnić,
• jakie są regulacje dotyczące przewożenia roślin, zwierząt, żywności, produktów leczniczych, dóbr kultury, broni i amunicji,
• Kwestia sprawnego przekraczania granicy przez podróżnych pozostaje w szczególnym zainteresowaniu kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej.