PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Go to Brand - program dofinansowania działań promocyjnych
26.04.2018

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość starania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand – Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Dotacja na eksport (realizacja projektu do 31.12.2019):
• Na wyjazdy na targi (klient wybiera z możliwych imprez dla swojej branży lub kraju)
• na działania promocyjne na rynkach zagranicznych

Nabór wniosków: do 8 maja 2018
Maksymalna wartość projektu – 1 mln PLN
Dofinansowanie do 85%, maksymalnie do 850 tys. PLN

Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:
- koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego;
- delegacje i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w targach i misjach;
- transport i ubezpieczenie w związku z udziałem w targach;
- opłaty rejestracyjne, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach;
- wpis do katalogu targowego;
- udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
- organizacja misji gospodarczych, spotkań;
- działania informacyjno-promocyjne projektu;
- usługi doradcze (ograniczenie do 5% projektu);
- szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (ograniczenie do 2% projektu);
- organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

Dla klienta o statusie MSP (mikro, mały, średni)

  mikro małe średnie
liczba zatrudnionych mniej niż 10 osób mniej niż 50 oisób mniej niż 250 osób
obrót netto do 2 mln euro do 10 mln euro do 50 mln euro
lub suma bilansowa do 2 mln EUR do 10 mln EUR do 43 mln EUR

Działającego w branżach jak niżej (w załączniku branżowe programy promocji z targami do wyboru)
I. Sprzęt medyczny
II. Maszyny i urządzenia
III. IT/ICT
IV. Biotechnologia i farmaceutyka
V. Moda Polska
VI. Kosmetyki
VII. Budowlana
VIII. Jachty i łodzie
IX. Meble
X. Żywność
XI. Usługi prozdrowotne
XII. Części samochodowe i lotnicze

Lub chcącego promować działalność na rynkach krajów jak niżej (w załączniku programy dla poszczególnych krajów z targami do wyboru):
ALGIERIA
INDIE
IRAN
MEKSYK
WIETNAM

Najważniejszym wskaźnikiem w projekcie jest wzrost poziomu eksportu o wartość projektu w okresie od złożenia wniosku do 31.12.2021 (sprzedaż eksportowa w ogóle, nie na wybranych rynkach).

Więcej informacji uzyskać możnaWszelkie pytania proszę kierować do przedstawicieli firmy C&C-Center Rakoczy i Partnerzy sp. j., która pośredniczy w staranich o dofinansowanie.

Kontakt:
Katarzyna Kieres – tel. 502 035 782
Izabela Kwiatkowska – tel. 502 862 114