PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Szkolenia dla branży turystycznej z unijnym dofinansowaniem
20.04.2018

Istnieje możliwość skorzystania z programu dofinansowań unijnych, dzięki którym można uzyskać środki na wybrane przez siebie szkolenia. Daje on wyjątkową okazję do podniesienia kompetencji swoich pracowników za niewielkie pieniądze, jak również pozwala na identyfikację i analizę potrzeb firmy pod kątem dostępnych źródeł finansowania.

Polska Izba Turystyki wraz z certyfikowanym operatorem szkoleniowym JBBR Strategy & Innovation Sp. z o.o. przygotowały dla Państwa unikalny, dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej Pakiet Edukacyjny obejmujący szkolenia i kursy z zakresu prowadzenia działalności turystycznej.

O dofinansowania mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające minimum 5 pracowników etatowych) posiadające siedziby w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, łódzkim, dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim, śląskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Programy szkoleniowe zostały certyfikowane przez Polską Izbę Turystyki, a w skład zespołu trenerskiego zostały zaproszeni najlepsi praktycy, doskonale znający branżę turystyczną.

Założeniem Pakietu Edukacyjnego jest udzielenie jak najszerszego wsparcia firmom szeroko rozumianego sektora turystycznego w celu:
- zwiększenia rozpoznawalności rynkowej Członków PIT i tym samym ułatwienie docierania im do klienta,
- zwiększenie volumenu realizowanych sprzedaży usług turystycznych,
- wsparcie profesjonalizacji świadczonych usług poprzez budowanie dobrych doświadczeń Klientów,
- dostosowanie do wymagań przepisów prawa oraz wprowadzanych regulacji systemowych.

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich Członków Polskiej Izby Turystycznej, jako że poziom dofinansowania z funduszy UE jest bardzo istotny (w niektórych województwach przekracza 90%), a przy tym oferowane przez Izbę szkolenia są wprost dedykowane branży turystycznej.

Pakiet edukacyjny obejmuje sześć modułów szkoleń do wyboru:

1. Kurs: Sprzedaż usług turystycznych, w tym produktów turystyki zdrowotnej, turystyki wypoczynkowej oraz usług okołoturystycznych.
Kurs rekomendowany dla: pracowników i właścicieli firm turystycznych, pracowników działów marketingu i sprzedaży hoteli / pensjonatów / spa / sanatoriów / ...
Wymiar kursu: 4 dni szkoleniowe (z możliwością skrócenia do 3)
Certyfikaty: Międzynarodowy Certyfikat VCC, Certyfikat Polskiej Izby Turystyki

2. Kurs: Zarządzanie zespołem pracowników biura turystycznego / placówki turystycznej Kurs rekomendowany dla: właścicieli, kierowników i pracowników firm turystycznych, kadry kierowniczej hoteli / pensjonatów / spa / sanatoriów / ...
Wymiar kursu: 4 dni szkoleniowe (z możliwością skrócenia do 3)
Certyfikaty: Międzynarodowy Certyfikat VCC, Certyfikat Polskiej Izby Turystyki

3. Kurs: Skuteczna komunikacja w środowisku pracy: klienci, współpracownicy, przełożeni i podwładni Kurs rekomendowany dla: właścicieli, kierowników i pracowników firm turystycznych, kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych hoteli / pensjonatów / spa / sanatoriów / ...
Wymiar kursu: 4 dni szkoleniowe (z możliwością skrócenia do 3)
Certyfikaty: Międzynarodowy Certyfikat VCC, Certyfikat Polskiej Izby Turystyki

4. Kurs: Profesjonalna obsługa klienta (gościa) w placówkach turystyki wypoczynkowej / turystyki zdrowotnej Kurs rekomendowany dla: właścicieli, kierowników i pracowników firm turystycznych, kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych hoteli / pensjonatów / spa / sanatoriów / ...
Wymiar kursu: 4 dni szkoleniowe (z możliwością skrócenia do 3)
Certyfikaty: Międzynarodowy Certyfikat VCC, Certyfikat Polskiej Izby Turystyki

5. Szkolenie: RODO w branży turystycznej – praktyka stosowania Szkolenie rekomendowane dla: właścicieli, kierowników i pracowników firm turystycznych, kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych hoteli / pensjonatów / spa / sanatoriów / ...
Wymiar szkolenia: 2 dni szkoleniowe
Certyfikaty: Międzynarodowy Certyfikat VCC, Certyfikat Polskiej Izby Turystyki

6. Szkolenie: Nowe regulacje prawne wprowadzane ustawą z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – praktyka stosowania Szkolenie rekomendowane dla: właścicieli, kierowników i pracowników firm turystycznych, kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych hoteli / pensjonatów / spa / sanatoriów / ...
Wymiar szkolenia: 2 dni szkoleniowe
Certyfikaty: Międzynarodowy Certyfikat VCC, Certyfikat Polskiej Izby Turystyki

Zgłoszenia prosimy kierować do Biura Wykonawczego PIT na adres mailowy: biuro@pit.org.pl