PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Projekt "PIT szkoli z ustawy turystycznej" wystartował
21.03.2018

Za nami pierwsze z cyklu szkoleń organizowanych przez Polską Izbę Turystyki przy wsparciu jej Oddziałów. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowanie: w Krakowie wzięło w nim udział blisko 100 osób, w Katowicach ponad 50. O tym, co zmieniają nowe regulacje w funkcjonowaniu rynku turystycznego, mówili Paweł Niewiadomski, prezes PIT oraz Leszek Miłosz, p.o. przewodniczącego Komisji ds. Organizatorów Turystyki Wyjazdowej PIT.

Szkolenie rozpoczęło się od wyjaśnienia nowych pojęć ze wskazaniem, które z nich mają odpowiedniki w dotychczasowych przepisach (podróżny – klient, nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności – siła wyższa, etc.), a które są nowe bez odpowiedników w obecnej ustawie (PUT, PUNPUT, niezgodność, trwały nośnik, etc.).

Zwrócono także uwagę na oryginalne konstrukcje legislacyjne przyjęte przez polskiego ustawodawcę: np. ważne dla praktyki definicje imprezy turystycznej i PUT (powiązanych usług turystycznych) zostały „rozbite” między różne przepisy – inaczej niż w dyrektywie. Co sprawia, że aby dobrze zrozumieć obie instytucje prawne: „impreza” i „PUT”, trzeba przy lekturze widzieć nie dwa, a cztery przepisy naraz. Wskazano na różnice w uregulowaniach obecnych i dotychczasowych, nowe obowiązki, nowe uprawnienia; odpowiedzialność etc.

Ważne miejsce w pierwszej części prezentacji prowadzonej przez Pawła Niewiadomskiego zajmowały sprawy natury praktycznej: w jaki sposób zidentyfikować imprezę i PUT; jak odróżnić jedną od drugiej; jakie są różnice i konsekwencje prawne powiązania usług w taki sposób, iż powstaje PUT, a nie impreza turystyczna.

Kolejną istotną kwestią poruszoną na szkoleniu była problematyka obowiązków informacyjnych – w sposób absolutnie nowatorski uregulowana w dyrektywie, a więc i w ustawie. Odkreślono na przykład, że obowiązki informacyjne spoczywają nie tylko na organizatorze (jak obecnie), ale i na agencie, za pośrednictwem którego zawierana jest umowa. Towarzyszy temu przepis czyniący agenta bezpośrednio odpowiedzialnym wobec podróżnego za naruszenie obowiązków informacyjnych.

Problem z wdrożeniem ustawy it/put polega na tym, że wszyscy przedsiębiorcy turystyczni w jednym czasie muszą „wystartować” z nowym instrumentarium prawnym i proceduralnym (1 lipca 2018) – podkreślał Leszek Miłosz. – Dlatego tak ważne jest, aby branża dysponowała nie tylko dobrym rozeznaniem, co wolno, a czego nie wolno pod rządami nowej ustawy, ale przede wszystkim dobrymi wzorcami.

W kwietniu zapraszamy na szkolenia w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i Warszawie.