PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Zespół roboczy opracuje wzory zapisów umów i warunków uczestnictwa
19.03.2018

W dniu 12 marca 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Organizatorów Turystyki Wyjazdowej PIT. Na spotkaniu dyskutowano o praktycznych aspektach wdrożenia ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w zakresie zmian we wzorach dokumentów i procedurach związanych z oferowaniem, zawieraniem i realizacją umów o udział w imprezie turystycznej.

Komisja postanowiła powołać zespół roboczy, którego zadaniem będzie zidentyfikowanie różnic między starym i nowym stanem prawnym w taki sposób, aby można było wyeliminować z obecnych dokumentów i procedur stosowanych w działalności organizatorów i agentów turystycznych to, co kłóci się z nowymi regulacjami, i odpowiedzieć na pytanie, jakie nowe elementy powinny zawierać wewnętrzne regulacje pod rządami nowej ustawy. Na tej podstawie zespół roboczy podjąłby próbę opracowania przykładowych zapisów umów i warunków uczestnictwa, wynikających z nowych przepisów.

Dotyczy to na przykład gruntownych zmian w uregulowaniu spraw informowania podróżnych o warunkach imprezą oraz o procedurach reklamacyjnych. Dodatkowo zespół zajmie się opracowaniem zapisów regulujących kwestie pozostające w świetle ustawy w gestii organizatora, których zawarcie w umowie pozwoli uniknąć późniejszych wątpliwości interpretacyjnych, np. regulacje dotyczące składania skarg.

Komisja zgodziła się także, że wprowadzone już lub wchodzące w tym roku w życiu nowe przepisy – chodzi zarówno o ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak również o ustawę o dystrybucji ubezpieczeń czy RODO – wymagają podjęcia konkretnych działań w celu wyjaśnienia wątpliwości oraz opracowania zestawu przykładowych zapisów we wzorcach różnych dokumentów, którymi posługuje się organizator. Tego rodzaju wsparcie merytoryczne członków PIT jest realizacją statutowej działalności Izby oraz odpowiedzią na zapotrzebowanie branży turystycznej.