PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Agenci IATA protestują przeciw nowym wytycznym
06.03.2018

22 lutego 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu Zrzeszenia Agentów IATA w składzie rozszerzonym o przedstawicieli biur podróży z udziałem prezesa PIT, Pawła Niewiadomskiego. Spotkanie zostało zwołane w reakcji na pismo IATA dotyczące wytycznych w sprawie wystawiania faktur przez agentów IATA za sprzedane bilety lotnicze.

Środowisko agencyjne, w którego imieniu działają Zrzeszenie Agentów IATA oraz Polska Izba Turystyki nie zgadza się ze stanowiskiem IATA przedstawionym w piśmie datowanym na 8 lutego 2018. Zdaniem zarządu Zrzeszenia, umowy z 1993 oraz z 2002 roku rezolucje nie zawierają zapisów w sprawie sposobu wystawiania faktur przez agentów a precyzują tylko obowiązek wystawiania dokumentów przewozowych.

Wobec tak sformułowanych wytycznych, Agenci IATA na terenie Polski występują o wypracowanie właściwego modelu fakturowania, tj. fakturowania agenta przez przewoźnika za sprzedane bilety i inne dokumenty przewozu zgodnie z obowiązującymi okresami rozliczeń do BSP lub okresem miesięcznym. Zaś agent IATA, po otrzymaniu faktury od przewoźnika na kwotę netto, wystawi fakturę dla kontrahenta na kwotę uwidocznioną w bilecie oraz opłatę transakcyjną należną agentowi za jego usługę wynikającą z umowy agenta z jego kontrahentem.

– Należy podkreślić, że obydwie umowy IATA nie są przystosowane do obecnie działającego systemu podatkowego (mowa o ustawie VAT-owskiej), w związku z tym najwłaściwszym rozwiązaniem – i wszyscy uczestnicy spotkania się z tym zgodzili – jest aby przewoźnicy wystawiali faktury kosztowe agentom – podkreśla Maria Żukowska-Różyc, właścicielka Biura Podróży Bioton Tour, z inicjatywy której zwołano spotkanie. – Wytyczne wskazane w piśmie nie są poparte ani umowami, ani rezolucją 824.

W związku z tym, środowisko agencyjne, w imieniu którego występuje zarząd Zrzeszenia oraz PIT, w celu uporządkowania procedur fakturowania i panującego chaosu interpretacyjnego apelują do IATA o weryfikację przesłanych wytycznych, bowiem rozdzielanie opłaty za dokument przewozowy i serwis fee na dwie osobne faktury nie powinno mieć miejsca. Jest to zbyt daleko posunięta ingerencja w relacje między agentem a jego klientem.