PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

PIT szkoli z ustawy
16.03.2018

Od 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pozostały więc tylko cztery miesiące na poznanie, zrozumienie i zastosowanie w praktyce przepisów, które już niedługo zmienią zasady funkcjonowania rynku turystycznego!

Przedsiębiorcy sygnalizują potrzebę, by Izba – poprzez szkolenia – ułatwiła wejście w nową rzeczywistość prawną oraz wsparcie w wyeliminowaniu ze stosowanych obecnie wzorców dokumentów oraz praktyki zapisów kolidujących z nowym prawodawstwem.

Odpowiadając na to zapotrzebowanie, Polska Izba Turystyki organizuje cykl szkoleń objaśniających nowe regulacje prawne wprowadzane ustawą z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Mają one na celu praktyczne przygotowanie przedsiębiorców turystycznych do działania według nowych regulacji oraz wyposażenie ich w narzędzia pozwalające dostosować swoją działalność do nowych wymogów prawnych. Będzie to także czas na pytania i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, jakie może budzić nowa ustawa.

Ramowy program szkolenia z zakresu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
1. Zagadnienia ogólne: zakres ustawy, wyłączenia spod ustawy, definicje pojęć ustawowych, terminy
2. Przedsiębiorcy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych
3. Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne
4. Obowiązki informacyjne wobec podróżnych
5. Umowa o udział w imprezie turystycznej (w tym: treść umowy, przeniesienie umowy na innego podróżnego, zmiana ceny imprezy, zmiana innych warunków umowy, rozwiązanie umowy oraz prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej)
6. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej
7. Odpowiedzialność wobec podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej
8. Zabezpieczenia finansowe: gwarancje, ubezpieczenia (I filar) oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar)
9. Niewypłacalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; ochrona podróżnego, likwidacja szkód turystycznych
10. Wymogi formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki.
11. Sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy
12. Pytania i case studies

Szkolenia odbędą się w marcu i kwietniu. Poniżej podajemy harmonogram spotkań wraz
z linkami do rejestracji na konkretne wydarzenie oraz program ramowy. Informacje
o dokładnej lokalizacji szkolenia w konkretnym mieście zostaną przesłane zgłoszonym uczestnikom na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia, na adres e-mail podany przy rejestracji.

Harmonogram*

14 marca 2018 - Kraków
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=761

15 marca 2018 - Katowice
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=763

20 marca 2018 - Białystok
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=766 

4 kwietnia 2018 - Poznań
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=762

11 kwietnia 2018 - Gdańsk
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=769

16 kwietnia 2018 - Łódź (rejestracja rozpocznie się 16 marca)
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=765 

18 kwietnia 2018 - Warszawa (rejestracja rozpocznie się 18 marca)
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=764

 Trwają ustalenia dotyczące terminu szkolenia we Wrocławiu.
*Podane terminy mogą ulec zmianie, jeżeli taka sytuacja nastąpi, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni mailem. Aktualne informacje znajdziecie Państwo również na stronie PIT w zakładce „Komunikaty”.

Szkolenia skierowane są do zainteresowanych przedsiębiorców działających w branży turystycznej z całej Polski. Czas trwania jednego szkolenia przewidziany jest na minimum 6 godzin wraz z przerwą kawową.

Koszt udziału w szkoleniu:
• dla członków PIT - 50 zł netto za osobę (przy założeniu opłacenia składek członkowskich na bieżąco)
• dla pozostałych – 200 zł netto za osobę

Serdecznie zachęcamy do udziału!