PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Ministerstwo otwiera dyskusję na temat regulacji usług hotelarskich
26.02.2018

W Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie robocze poświęcone zmianom w zakresie regulacji ustawy o usługach hotelarskich. Celem spotkania było przedstawienia opinii środowiska hotelarzy na temat koniecznych zmian prawnych w zakresie świadczenia usług noclegowych w Polsce. Z ramienia Polskiej Izby Turystyki wziął w nim udział Paweł Byliński, członek Rady PIT oraz Komisji ds. Turystyki Krajowej i Obiektów Noclegowych PIT.

Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń zrzeszających środowisko hotelarskie zostali zaproszeni do dyskusji i przedstawienia propozycji zmian dotyczących usług hotelarskich. Spotkanie było wstępem do prac nad regulacją rynku hotelarskiego, sprawdzającym, na ile – zdaniem branży hotelarskiej – takie zmiany są potrzebne oraz w jakim kierunku powinny podążać. Wśród kwestii, które zostały poddane pod dyskusję znalazły się m.in.: kto powinien odpowiadać za kategoryzację obiektów hotelarskich, czy należy unowocześnić (zmienić) podział i klasyfikację obiektów świadczących usługi hotelarskie, czy obok kategoryzacji należy wprowadzić system rekomendacji obiektów? Zastanawiano się także, czy należy uwzględnić w nowym prawie gospodarkę współdzielenia oraz na czym powinna opierać się procedura kategoryzacyjna i jaki zakres dokumentowania przepisów powinna obejmować. 

Uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że rynek obiektów zakwaterowania nie jest uregulowany w wystarczającym stopniu i nowe regulacje prawne są niezbędne. Postulowano przede wszystkim ujęcie w sposób systemowy kwestię rejestracji wszystkich obiektów noclegowych. Kolejną propozycją było ograniczenie liczby definicji zawartych w ustawie o usługach turystycznych dotyczących obiektów hotelowych. W tej chwili jest tych punktów jedenaście. 

Nowa ustawa będzie miała na celu dostosowanie polskiego rynku obiektów noclegowych do standardów europejskich. Zdaniem Polskiej Izby Turystyki, dzięki rozszerzeniu i unowocześnieniu systemu kategoryzacji obiektów oraz wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji może także stać się elementem walki z szarą strefą – podkreśla Paweł Byliński. – W toku prac Polska Izba Turystyki będzie zwracać szczególną uwagę na to, by planowane zmiany nie zakłóciły równowagi na rynku usług hotelarskich, zabezpieczając zarówno interesy dużych sieci, jak i mniejszych użytkowników rynku, w tym pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych czy kempingów.

Generalnie, spotkanie dało szansę na zaprezentowanie stanowiska branży hotelarskiej co do kierunku zmian legislacyjnych, w kwestiach tych wypowiedziała się także Polska Izba Turystyki. Należy je traktować jako otwarcie dyskusji na temat przyszłych regulacji, dlatego zapraszamy członków Izby zainteresowanych tą tematyką do podzielenia się swoimi wnioskami czy problemami, które pojawiają się w obecnej rzeczywistości prawnej, oraz do składania propozycji zmian usprawniających działalność obiektów noclegowych.