PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty
Prezes PIT Paweł Niewiadomski przemawia na kongresieObrady KongresuMinister Dariusz Rogowski na komisji ds. turystyki wyjazdowej

Kongres PIT: turystyka potrzebuje gospodarza i dobrego prawa
30.11.2017

Szkolenia z nowej ustawy, udzielenie przedsiębiorcom wsparcia merytorycznego i logistycznego przy jej wdrożeniu oraz dążenie do kompleksowego uregulowania prawa turystycznego – to najważniejsze z wniosków i postanowień Kongresu Polskiej Izby Turystyki.

Obrady Kongresu pod hasłem "Przełomowe zmiany w prawie turystycznym: wyzwania i problemy" zakończyły się 27 listopada w Marsa Alam w Egipcie. Dzień obrad plenarnych poprzedzony był pracami w komisjach problemowych ds.: turystyki wyjazdowej, turystyki przyjazdowej, turystyki dzieci i młodzieży, turystyki krajowej i obiektów noclegowych, agentów turystycznych oraz transportu lotniczego.

Plenarne obrady Kongresu miały na celu podsumowanie obrad w komisjach, zdiagnozowanie głównych problemów branży i zaproponowanie ich rozwiązania oraz wypracowanie wspólnego stanowiska Kongresu.

Jak podkreślał w swoim kongresowym wystąpieniu prezes PIT Paweł Niewiadomski, turystyka potrzebuje „gospodarza”, który będzie dbał o jej rozwój oraz pilnował, żeby była traktowana priorytetowo jako ważna gałąź gospodarki. Wskazywał, że na turystykę ma wpływ działalność różnych ministerstw, w gestii których leży wiele ważnych dla branży decyzji.

„Brakuje koordynacji, brakuje instytucji, której zależy na sukcesach w turystyce. Bo kto ma reprezentować interes branży jako dziedziny gospodarki przy pracach nad przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi, o ochronie przyrody, lasach, ochronie zabytków, rozwoju komunikacji? Te wszystkie sfery wpływają na turystykę, a turystyka często nie jest stroną w tych wszystkich działaniach.” – argumentował Paweł Niewiadomski. Wskazał też, że zdaniem izby, taką rolę zaczyna odgrywać Ministerstwo Sportu i Turystyki, które powinno mieć znacznie rozszerzone kompetencje.

Jeden z najważniejszych wniosków zawartych w przyjętym stanowisku mówi o tym, że obecne uregulowanie problematyki turystycznej w różnych ustawach należy uznać za stan przejściowy oraz że należy podjąć prace nad kompleksową regulacją prawa turystycznego. Do przyjęcia takiego stanowiska doprowadziły dyskusje w komisjach, z których wynika, że praktycznie każda dziedzina turystyki boryka się z problemami na gruncie prawnym.

• Ważną dla organizatorów turystyki i agentów turystycznych będzie znajdująca się na finiszu procesu legislacyjnego okołoturystyczna ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. 
• Szczególnego znaczenia dla przedsiębiorców zaangażowanych w turystykę przyjazdową będzie miała procedowana obecnie ustawa o opłacie lokalnej, jeżeli środki z opłat uiszczanych przez turystów będą przeznaczane na promocję turystyczną i na rozwój infrastruktury turystycznej. 
• Gestorzy bazy noclegowej podnoszą sprawę właściwego uregulowania kategoryzacji hoteli; właściwego to znaczy uwzględniającego bardzo szybko zmieniające się realia rynkowe i nowe oczekiwania współczesnego klienta. • Turystyka młodzieżowa, której ważny segment jest regulowany ustawą o systemie oświaty zmaga się z nierozwiązanym problemem skorelowania przepisów ustawy oświatowej z ustawą turystyczną. Brak korelacji rodzi problemy interpretacyjne i utrudnia działalność gospodarczą. 
• Agenci IATA podnoszą, że staną niebawem przed wyzwaniem jakim jest wdrożenie nowego modelu akredytacji agentów IATA oraz nowych sposobów rozliczeń i płatności z tytułu sprzedaży biletów lotniczych. Te sprawy powinny być w polu widzenia PIT a z uwagi na ich transgraniczny charakter Izba powinna wykorzystać pomoc ECTAA przy reprezentowaniu interesów agentów na forum IATA.
• Organizatorzy turystyki i agenci turystyczni – główni adresaci Ustawy o imprezach turystycznych akcentowali wyzwanie przed jakim sami stoją i przed jakim powinna stanąć Izba, mianowicie właściwe wdrożenie ustawy. Szczególną uwagę zwrócono na sprawę podjęcia przez Izbę różnorakich działań, zwłaszcza natury szkoleniowej pomocnych dla przedsiębiorców.

Uczestnicy Kongresu jednoznacznie ocenili, że uchwalenie i wdrożenie Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jest tylko jednym z etapów kompleksowego uregulowania prawa turystycznego. Ustawa ta wdraża do polskiego prawa Dyrektywę 2015/2302, jej głównym zadaniem było więc spełnienie wymogów narzuconych Polsce przez UE. Nie może jednak oznaczać zakończenia prac nad stworzeniem przyjaznego dla turystyki otoczenia prawnego.

W Kongresie PIT brali udział zaproszeni goście: Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu ds. Turystyki w MSiT oraz Robert Andrzejczyk, prezes POT. Obaj brali aktywny udział w pracach komisji i obradach plenarnych kongresu.

Tegoroczny Kongres odbywał się na zaproszenie Ahmeda Abdallaha, Gubernatora Regionu Morza Czerwonego, a partnerami wydarzenia są: Red Sea Hotels, ETI sp. z o.o., Air Cairo, Egyptian Tourism Authority oraz MIMC jako organizator. Ze strony gospodarzy w obradach wzięli udział, oprócz gubernatoraa Ahmeda Abdallaha: Dr Adel el Masry podsekretarz Stanu Egyptian Tourism Authority, Mohamed Samir, prezes Red Sea Hotels i ETI oraz Mohamed Yousif, dyrektor sprzedaży i marketingu Air Cairo.