PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Sejmowa komisja zarekomendowała poprawki do ustawy
22.11.2017

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zarekomendowała Sejmowi wszystkie poprawki Senatu do Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Polską Izbę Turystyki reprezentowali: Prezes Paweł Niewiadomski i Członek Zarządu Sebastian Nasiłowski.

Poprawek było pięć, jednak jedynie dwie z nich miały charakter merytoryczny. Obie były zgłaszane na etapie prac w Sejmie przez Polską Izbę Turystyki.

Dla przypomnienia, pierwsza z poprawek miała na celu zdefiniowanie użytego w przepisach art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2 projektu ustawy określenia: „znacznej części łącznej wartości połączonych usług turystycznych”. PIT zwróciła uwagę, że zapis ten zawiera sformułowanie nieostre „znaczna część”. Zaproponowała aby, podobnie jak uczyniły to niektóre inne kraje członkowskie, doprecyzować ten zapis uściślając, iż chodzi o 25% wartości.

Druga poprawka dotyczyła ustępu 6. artykułu 50. ustawy i miała na celu przeredagowanie tego zapisu tak, aby był bardziej czytelny. Po przeanalizowaniu propozycji PIT senatorowie przychylili się do jej propozycji i zmienili ww. zapis. Dzięki temu odnosi się on wprost do wysokości ograniczenia odszkodowania, nie zaś do samego odszkodowania.