PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Przyjęto kolejne poprawki PIT do projektu ustawy
16.11.2017

Dzięki staraniom Polskiej Izby Turystyki do projektu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przyjęte zostały kolejne ważne poprawki.

Podczas prac nad projektem do poprawek zgłoszonych przez PIT przychylił się Senat. W efekcie do projektu przyjęto ważne z punktu widzenia przedsiębiorców poprawki. Pozwolą one uniknąć wielu wątpliwości interpretacyjnych, które mogłyby poważnie utrudnić życie organizatorom turystyki i agentom.

Pierwsza z poprawek miała na celu zdefiniowanie użytego w przepisach art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2 projektu ustawy określenia: „znacznej części łącznej wartości połączonych usług turystycznych”. PIT zwróciła uwagę, że zapis ten zawiera sformułowanie nieostre „znaczna część”. Zaproponowała aby, podobnie jak uczyniły to niektóre inne kraje członkowskie, doprecyzować ten zapis uściślając, iż chodzi o 25% wartości.

Druga poprawka dotyczyła ustępu 6. artykułu 50. ustawy i miała na celu przeredagowanie tego zapisu tak, aby był bardziej czytelny. Po przeanalizowaniu propozycji PIT senatorowie przychylili się do jej propozycji i zmienili ww. zapis. Dzięki temu odnosi się on wprost do wysokości ograniczenia odszkodowania, nie zaś do samego odszkodowania.