PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty
Od lewej: Paweł Niewiadomski, Włodzimierz Kolat, Rafał Marek

Izby turystyczne razem w sprawie transportu
10.11.2017

Polska Izba Turystyki wraz z Krakowską Izbą Turystyki i Wielkopolską Izbą Turystyczną zajmą się problemami związanymi z transportem turystycznym.

Podczas targów World Travel Show w Nadarzynie spotkali się przedstawiciele zarządów trzech izb: Paweł Niewiadomski (PIT), Rafał Marek (KIT) i Włodzimierz Kolat (WIT). Wspólnie zdecydowali o utworzeniu międzyizbowego zespołu, który zajmie się rozwiązywaniem problemów związanych z transportem turystycznym. Reprezentantem PIT w tej strukturze będzie Członek Zarządu Sebastian Nasiłowski.

W ostatnim czasie spiętrzyło się sporo problemów wynikających ze zmiany otoczenia prawnego dla transportu turystycznego. Zmiany te wywoła chociażby przegłosowana już w Sejmie Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która wpłynie na zmiany w innych aktach prawnych. Istnieją też problemy do rozwiązania na gruncie europejskim, jak chociażby ten dotyczący minimalnej stawki dla kierowców, narzucanej przez niektóre kraje tranzytowe. Na poziomie Rady UE wymagają też interpretacji przepisy dotyczące czasu i formy odpoczynku kierowców autokarów.

„Widzimy wyraźną konieczność współpracy w celu rozwiązania konkretnych problemów i cieszymy się, że łączą nas wspólne cele. PIT zawsze opowiadała się za integracją środowisk turystycznych i współpracą pomiędzy organizacjami samorządowymi. To już kolejna okazja do współdziałania pomiędzy izbami turystycznymi, co – jak sądzę – prowadzi nas w dobrym kierunku połączenia sił na rzecz branży.” – komentuje Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.

Jedną z pierwszych okazji do wspólnego działania będzie udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Turystyczno-Transportowej, która odbędzie się 29-30 listopada w Krakowie. Współpraca w Małopolsce już się zresztą rozpoczęła. Mieszko Laskowski z Małopolskiego Oddziału PIT został zaproszony, jako przedstawiciel Izby, do Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie.

„Udział w radzie jest bardzo istotny, daje nam bowiem dostęp do wiedzy z pierwszej ręki oraz możliwość udziału w konsultacjach społecznych. To bardzo cenne, że współpraca izb na poziomie regionów jest bardzo dobra. Już od jakiegoś czasu podejmujemy wspólne przedsięwzięcia z PIT na terenie Małopolski.” – mówi Rafał Marek, Wiceprezes Krakowskiej Izby Turystyki.

„Potrzeba współpracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów jest bardzo duża. Mówiąc jednym głosem mamy szansę załatwić więcej na rzecz branży. Formuła porozumienia jest otwarta, tym samym do współpracy w ramach zespołu, który zajmie się transportem turystycznym, zaproszone są również inne branżowe organizacje.” – dodaje Włodzimierz Kolat, prezes Wielkopolskiej Izby Turystycznej.