PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komisja PIT ds. Turystyki Przyjazdowej interweniuje w sprawie Wieliczki
25.10.2017

Nowe warunki dla organizatorów turystyki dyktowane przez Muzeum Kopalnia Soli Wieliczka, a także projekt wprowadzenia opłat turystycznych i system zarządzania promocją turystyczną Polski były głównymi tematami poruszonymi podczas ostatniego posiedzenia Komisji PIT ds. Turystyki Przyjazdowej.

Członkowie komisji spotkali się 20 października podczas targów World Travel Show w Nadarzynie. Obrady prowadziła przewodnicząca Anna Jędrocha. Na początek poinformowała zgromadzonych o aktualnym etapie rozmów z POT w sprawie dalszych losów Poland Convention Bureau.

Jak dowiedzieli się podczas spotkania z Robertem Andrzejczykiem przedstawiciele Rady ds. Turystyki Biznesowej, prezesowi POT znany jest temat lobbingu prowadzonego przez branżę w sprawie promocji turystyki kongresowej w Polsce. Ze wstępnych zapowiedzi wynika, że nie są w tym zakresie planowane daleko idące zmiany. Robert Andrzejczyk spotka się z przedstawicielami branży jeszcze w grudniu tego roku.

Uczestnicy obrad poruszyli też sprawę nowych warunków przygotowanych dla organizatorów turystyki przez Muzeum Kopalnia Soli Wieliczka. Wypowiedziano bowiem umowy z touroperatorami w dotychczasowym kształcie, przedstawiono nowy cennik z 50% podwyżką oraz nowe zasady rezerwacji biletów. Od tej pory organizatorzy będą musieli wpłacać zadatki na poczet biletów, bez możliwości anulowania rezerwacji. Ponieważ dla biur takie warunki są nie do przyjęcia, Izba zamierza brać czynny udział w rozmowach z dyrekcją muzeum i przedstawić stanowisko branży w tej sprawie.

Kolejnym z podjętych tematów był projekt zmian w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, przygotowany przez Związek Miast Polskich. Projekt zakłada zniesienie opłat funkcjonujących w obecnej formie i zastąpienie ich opłatą turystyczną. Co do zasady pomysł ten jest zbieżny ze stanowiskiem PIT, Izba planuje jednak dopilnować, aby w projekcie znajdowały się zapisy umożliwiające gminom decydowanie o czasowym zwolnieniu z opłat. Jest to ważne dla tych miejscowości, w których wzmożony ruch turystyczny jest zjawiskiem wyłącznie sezonowym.

Jednym z tematów dyskusji był system zarządzania promocją turystyczną Polski. Uczestnicy zebrania dyskutowali o tym, czy i jak należałoby zająć się zmianą ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. W wyniku dyskusji ustalono, że istnieje potrzeba zapoznania się z planami promocyjnymi oraz strategią POT na najbliższą przyszłość. Ustalono, że PIT będzie dążyła do zorganizowania spotkania branży z nowym prezesem POT Robertem Andrzejczykiem.

Załatwiono również jedną sprawę formalną. Uczestnicy obrad przez aklamację przyjęli wniosek, aby powołać Karolinę Gnusowską-Weiss na funkcję wiceprzewodniczącej komisji.