PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

27 września obradowała Rada PIT
29.09.2017

W warszawskiej restauracji Blue Cactus 27 września 2017 obradowała Rada PIT. Posiedzenie poświęcone było nadzwyczajnej podkomisji sejmowej w sprawie ustawy, sprawom członkowskim, obszarom działania komisji ds. turystyki przyjazdowej, oraz polityce medialnej w okresie wakacyjnym.

Obrady rady PIT odbywały się w przeddzień posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Członkowie Rady zapoznali się z projektem ustawy, który trafił do sejmu oraz z propozycjami zmian w projekcie zgłoszonymi dotychczas przez PIT, ze szczególnym uwzględnieniem tych istotnych uwag, które nie zostały przyjęte i które będą jeszcze zgłaszane przez izbę podczas prac w sejmie.

Mecenas Leszek Miłosz, który prezentował ten temat, przypomniał również historię prac nad ustawą oraz dokumenty, które w trakcie tych prac publikowało MSiT. Wśród nich znajdowało się opracowanie zwane „Białą księgą ustawy o usługach turystycznych”, zawierające wytyczne legislacyjne do realizacji przy okazji tworzenia nowej ustawy o usługach turystycznych. Duża część tych wytycznych została pominięta przy tworzeniu nowej ustawy, ograniczona została ona bowiem jedynie do zakresu objętego dyrektywą 2015/2303.

Gościem na posiedzeniu Rady była Anna Jędrocha, przewodnicząca Komisji PIT ds. Turystyki Przyjazdowej, która przedstawiła zgromadzonym dotychczasowe działania komisji oraz jej plany na przyszłość. Przedstawiła też tematy wchodzące w zakres zainteresowania członków komisji. Zrelacjonowała kroki podjęte w sprawie Poland Convention Bureau: spotkanie z byłym prezesem POT Markiem Olszewskim, ustalenia Rady Turystyki Biznesowej i plany spotkania z nowym prezesem POT Robertem Andrzejczykiem.

Członkowie PIT zapoznali się też z dokonaniami Izby w zakresie polityki medialnej. Uczestnicy posiedzenia otrzymali dane na temat liczby wysłanych informacji prasowych, liczby publikacji z wypowiedziami przedstawicieli PIT oraz ekwiwalentu reklamowego publikacji z udziałem PIT.

Jak podkreślił Wiceprezes Izby Andrzej Kindler, za cel postawiono sobie odwrócenie czarnego PR-u dla biur podróży i przebicie się do głównego nurtu medialnego z pozytywnym dla branży przekazem. Cele te zostały w dużej mierze osiągnięte, m.in. poprzez reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz wyjście z własną narracją przedstawioną przez PIT podczas dwóch konferencji prasowych. PIT przedstawiła w tym roku również swój raport podsumowujący sezon letni 2017 w zorganizowanej turystyce wyjazdowej. Raport ten spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów.

Pozostałe punkty posiedzenia dotyczyły spraw wewnętrznych PIT, w tym przyjęć i skreśleń członków oraz stanu realizacji budżetu na rok 2017.