PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Podkomisja sejmowa – PIT walczy o poprawki w projekcie ustawy
28.09.2017

Odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ustawa stanowi wdrożenie do Polskiego prawa nowej dyrektywy UE. Polską Izbę Turystyki reprezentowali: prezes Paweł Niewiadomski i mecenas Leszek Miłosz.

Posiedzenie Podkomisji było okazją do przypomnienia nieuwzględnionych przez MSiT uwag branży turystycznej do projektu, będącego teraz przedmiotem prac w Sejmie. Prezes PIT zwrócił uwagę na kilka aspektów projektu, które zdaniem Izby należałoby jeszcze dopracować.

Paweł Niewiadomski zadał pytanie o to, dlaczego do ustawy nie zostały transponowane motywy dyrektywy, które są równie ważne jak sama jej treść. Powiedział, że po zapoznaniu się z protokołami posiedzeń Komisji Europejskiej jasne jest, że w intencji twórców dyrektywy było, aby również motywy dyrektywy były uwzględnione w transpozycji. To właśnie w motywach często doprecyzowywane są pojęcia nieostre użyte w dyrektywie.

Np. termin „okazjonalnie” definiowany jest w motywach dyrektywy jako „kilka razy w roku”, co stanowiłoby ważną wskazówkę dla organów kontrolujących niezarejestrowane podmioty zajmujące się organizacją imprez turystycznych. Paweł Niewiadomski dodał, że przepisy nowej ustawy często będą miały zastosowanie do setek nowych podmiotów, które nie są świadome tego, że są nią objęte, tym większą wagę należy przyłożyć do sposobu egzekwowania nowych przepisów.

Paweł Niewiadomski zwrócił też uwagę na to, że nowa ustawa daje bardzo słabe narzędzia kontrolne, które mogłyby służyć do jej egzekwowania. Przypomniał, że PIT postulowała, aby podobnie jak w turystyce młodzieżowej, powstał rejestr wypoczynku imprez turystycznych niepodlegających ustawie z uwagi na organizowanie okazjonalne, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych.

Zapytał też, jak MSiT przewiduje, że przebiegał będzie proces składania reklamacji na imprezę turystyczną w świetle nowej ustawy oraz do jakiej wysokości kwoty organizator turystyki mógłby ograniczyć swoją odpowiedzialność w razie niewykonania umowy o imprezę turystyczną.

Dyrektor Departamentu Turystyki Joanna Jędrzejewska poinformowała, że stanowisko KE, zgodnie z którym motywy dyrektywy również mogą być transponowane do przepisów prawa krajowego, nie były ministerstwu znane. Dodała, że Komisja podkreślała, iż niektóre pojęcia nie mogą być doprecyzowane, ponieważ państwa członkowskie nie doszły do porozumienia w tej sprawie. Poprosiła też prezesa PIT o udostępnienie MSiT rzeczonego protokołu.

Paweł Niewiadomski poruszył też kwestię wcześniejszej propozycji PIT, aby dopomóc w egzekwowaniu przepisów ustawy, wprowadzić rejestr imprez turystycznych organizowanych na zasadach niekomercyjnych. Podkreślił, że rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży i że od momentu wprowadzenia tego obowiązku znacznie wzrosła liczba podmiotów zajmujących się turystyką młodzieżową, zarejestrowanych jako organizator.

Przedstawiciele MSiT argumentowali, że również tego rodzaju obowiązku nie można do ustawy wprowadzić ze względu na charakter maksymalnej harmonizacji dyrektywy.

Paweł Niewiadomski poruszył też temat artykułu 62. projektu ustawy, który znowi jeden zapis z ustawy oświatowej, wprowadzony podczas ubiegłorocznej nowelizacji. Zapis ten wprowadzał obowiązek deklarowania, podczas dokonywania wpisu do w rejestru wypoczynku dzieci i młodzieży, czy impreza organizowana jest na zasadach komercyjnych czy nie. To właśnie ten zapis przyczynił się w znacznej mierze do ograniczeina szarej strefy. W uzasadnieniu projektu ustawy nie znajduje się wyjaśnienie, dlaczego zapis ten ma zostać uchylony.