PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty
Posiedzenie Komisji ds. Turystyki Przyjazdowej

PIT przedstawia plan dla turystyki przyjazdowej
22.06.2017

Koncentracja na wspieraniu partnerstwa publiczno-prywatnego w promocji turystyki, działania edukacyjne i legislacyjne na rzecz branży oraz podnoszenie jakości usług turystycznych to niektóre z działań, które podejmie w najbliższym czasie Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej Polskiej Izby Turystyki.

Pierwsze posiedzenie Komisji pod kierownictwem nowo wybranej przewodniczącej Anny Jędrochy odbyło się 20 czerwca 2017 w Warszawie. Podczas posiedzenia Komisji przyjęto plan działań na najbliższe lata. Plan zakłada działalność w trzech najważniejszych obszarach: legislacji, integracji branży oraz promocji turystyki do Polski.

Rada Naczelna PIT powierzyła przewodnictwo Komisji Annie Jędrosze, która ma na swoim koncie wiele zasług w ramach działalności społecznej na rzecz turystyki i posiada duże doświadczenie praktyczne oraz wiedzę na temat turystyki przyjazdowej. Jest z nią związana od 30 lat, początkowo z Orbisem, a od 1989 r z ATH Intercrac - krakowskim touroperatorem, którego reprezentuje w strukturach PIT.

Komisja planuje prowadzić działania na rzecz wprowadzania regulacji sprzyjających turystyce przyjazdowej. Najważniejsze z nich to: wprowadzenie systemowego źródła finansowania promocji turystycznej w postaci lokalnej opłaty turystycznej, tzw. ”Ustawa śniegowa”, czy regulacje prawne dotyczące usług oferowanych w ramach tzw. gospodarki współdzielenia. Przedmiotem prac komisji będzie też opiniowanie innych ustaw i rozporządzeń, które dotyczą całej branży turystycznej, a w niektórych przypadkach - całej gospodarki, jak np. rozporządzenie o ochronie danych osobowych czy ustawa o VAT.

Komisja zwiększy również aktywność na arenie międzynarodowej. Planowane jest zintensyfikowanie działań lobbingowych PIT w ECTAA w tematach ważnych dla turystyki przyjazdowej oraz doprowadzenie do przyjęcia rozwiązań korzystnych dla sektora gospodarki turystycznej w strukturach Unii Europejskiej.

Ze względu na charakter działalności sektora turystyki przyjazdowej, kluczowym obszarem zainteresowania Komisji jest zarządzanie promocją turystyczną i jej finansowanie. Komisja widzi potrzebę większego zaangażowania Polskiej Organizacji Turystycznej w inicjowanie i wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego. Warto przypomnieć, że u podstaw powołania POT było tworzenie warunków współpracy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych, samorządu gospodarczego i przedsiębiorców.

Znaczna większość narodowych organizacji turystycznych deklaruje dywersyfikację źródeł finansowania. PIT uważa, że Polska też powinna pójść w tym kierunku. Komisja chce podjąć dyskusję na temat zasad partycypacji branży w wydarzeniach promocyjnych, takich jak targi, spotkania B2B, Polish Travel Market. Widzi też konieczność ustalenia zasad wspófinansowania tych działań promocyjnych oraz rozszerzenia promocji wykorzystującej nowe technologie.

Ważnym kierunkiem podejmowanych przez Komisję działań w najbliższej perspektywie jest integracja i wsparcie sektora turystyki przyjazdowej w Polsce. Komisja chce podjąć realizację projektów edukacyjnych dla branży, otwartych dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko dla członków Izby. Jesienią 2017 r. włączy się w organizację  seminariów i szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Będzie też we współpracy z ROT-ami kontynuować organizację study tours do wybranych regionów Polski.

Komisja chce włączyć się w działania promujące podnoszenie jakości usług turystycznych poprzez promowanie wyróżniających się produktów turystycznych, skomercjalizowanych przez przedsiębiorców turystycznych oraz opisanie kwalifikacji pilotów z zakresu obsługi turystyki przyjazdowej i biznesowej.

Przewodnicząca planuje, żeby posiedzenia komisji oraz seminaria były otwarte dla całej branży, tak aby każdy, kto będzie zainteresowany podejmowaną tematyką, miał możliwość uczestniczenia w spotkaniu. Harmonogram działań będzie opublikowany na stronie internetowej Polskiej Izby Turystyki.

Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej PIT liczy 20 osób, składa się w większości z przedstawicieli: touroperatorów specjalizujących się w turystyce przyjazdowej, hoteli. W jej skład wchodzą także: organizator targów i doradca z zakresu gospodarki turystycznej.