PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty
Workshop w PE z udziałem prezesa PITWorkshop w PE

Prezes PIT na spotkaniu w PE w sprawie Dyrektywy 2015/2302/EU
11.05.2017

Przedstawiciele branży turystycznej spotykają się dziś w Brukseli z legislatorami UE, by przedyskutować problemy związane z wdrożeniem nowej Dyrektywy 2015/2302/EU w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Polską branżę turystyczną reprezentuje prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski.

Spotkanie 11 maja 2017 w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli ma na celu wymianę uwag dotyczących wdrażania dyrektywy do prawa krajowego. Nowe prawo ma m.in. za zadanie zwiększenie ochrony konsumenta korzystającego z dynamicznych pakietów turystycznych. Od 1 lutego 2018 nowa Dyrektywa powinna zacząć obowiązywać w ramach prawa krajowego państw członkowskich UE.

Nowa dyrektywa przede wszystkim wprowadza obowiązek posiadania zabezpieczeń finansowych na rzecz klienta dla podmiotów oferujących sprzedaż tzw. powiązanych usług turystycznych, czyli np. sprzedaży online biletu lotniczego i hotelu w ramach tego samego wyjazdu. Rozszerza więc zakres zabezpieczenia, który do tej pory obowiązywał jedynie w wypadku zakupu tradycyjnych imprez turystycznych. Nowe prawo jasno określa również odpowiedzialność finansową wobec klienta w razie niewypłacalności dostawcy usługi turystycznej.

Wdrożenie przepisów nowej dyrektywy do prawa krajowego napotyka jednak na trudności związane z wprowadzeniem nowych definicji, obowiązków dla graczy rynkowych, skomplikowanych przepisów, które muszą zostać opracowane przez państwa członkowskie. W związku z tym przedstawiciele branży, w tym Wiceprezes ECTAA oraz prezes PIT Paweł Niewiadomski, spotykają się dziś z Claudią Tapardel, przewodniczącą Intergrupy ds. Kultury i Turystyki w Parlamencie Europejskim na workshopie poświęconym wyzwaniom związanym z implementacją nowego prawa.

„Nowe przepisy są niezbędne, lecz ich opracowanie na poziomie prawa krajowego rodzi wiele pytań i wątpliwości interpretacyjnych. Najlepszym sposobem na znalezienie optymalnych rozwiązań jest porównanie doświadczeń poszczególnych państw członkowskich. Na udziale Polskiej Izby Turystyki w dzisiejszym spotkaniu skorzysta rodzima branża turystyczna, zyskamy bowiem więcej wiedzy i doświadczeń od naszych partnerów. Będzie to podstawa do dalszych negocjacji w sprawie poprawy projektu ustawy o usługach turystycznych” – komentuje Paweł Niewiadomski, Wiceprezes ECTAA i prezes Polskiej Izby Turystyki.

Podczas workshopu uczestnicy poszukają odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Czym jest impreza turystyczna? Co to są powiązane usługi turystyczne i skąd przedsiębiorca ma wiedzieć czy ma je w swojej ofercie? Czy sprzedawca może być nadal jedynie pośrednikiem, czy będzie musiał zarejestrować się jako organizator turystyki bądź sprzedawca powiązanych usług turystycznych? Jak wprowadzenie nowych obowiązków dotyczących posiadania zabezpieczeń wpłynie na ceny usług i na rynek turystyczny, na którym panuje duża rywalizacja cenowa?