PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty
Spotkanie Prezesa PIT z Markiem Olszewskim, prezesem POT

Odbyło się spotkanie z Prezesm POT
25.04.2017

Polska Izba Turystyki jest zaniepokojona obecną sytuacją wokół Polskiej Organizacji Turystycznej. Ostatnio podejmowane próby likwidacji tej instytucji oraz odpływ doświadczonej kadry, zdaniem izby nie służą polskiej branży turystycznej.

Na fali niepokoju niestabilną sytuacją w Polskiej Organizacji Turystycznej prezes Polskiej Izby Turystyki odbył spotkanie z nowym prezesem POT Markiem Olszewskim. Bardzo istotne jest to, że spotkanie się odbyło, stanowi ono bowiem wstęp do dalszych dyskusji.

Wydaje się, że sama formuła POT jako organizacji nadzorowanej przez trzy filary turystyki: przedsiębiorców, samorząd terytorialny i stronę rządową, jest za mało wykorzystywana. Niepokój budzi fakt, że organizacja ta traci swój trójstronny charakter, w którym swój udział w zarządzaniu mają samorządy i branża, a staje się wyłącznie organem rządowej administracji.

Polska Izba Turystyki po raz kolejny podkreśla, że w Polsce środki na promocję turystyki wydają się niewspółmiernie niskie w stosunku do tego, jakie nakłady kierowane są na inne dziedziny gospodarki oraz w porównaniu do środków kierowanych na promocję turystyczną przez inne kraje Europy o porównywalnym do Polskiego lub nawet mniejszym potencjale turystycznym.

Polska turystyka wymaga promocji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, a potencjał branży nie jest w tym zakresie pełni wykorzystywany. PIT zwraca uwagę, że turystyka przyjazdowa do Polski rozwija się również dzięki temu, że Polacy coraz bardziej masowo wyjeżdżają za granicę. Nawiązywanie i zacieśnianie międzynarodowych kontaktów przyczynia się bowiem do tego, że Polska jest coraz bardziej rozpoznawalna na arenie światowej jako kraj wart odwiedzenia.

Mamy nadzieję, że Polska Organiacja Turystyczna będzie przychylna wszystkim formom i rodzajom turystyki w Polsce i że uda się wkrótce wypracować skuteczniejszą formułę współpracy z branżą turystyczną.