PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

POT jest potrzebna – stwierdził zespół międzyresortowy
01.03.2017

Polska Organizacja Turystyczna nie zostanie zlikwidowana. Taką rekomendację wydał Międzyresortowy Zespół ds. Promocji Polski za granicą, podzielając argumenty Polskiej Izby Turystyki.

Polska Izba Turystyki protestowała przeciwko pomysłowi zlikwidowania Polskiej Organizacji Turystycznej już rok temu, gdy pojawiła się koncepcja połączenia POT z innymi agendami odpowiedzialnymi za promocję Polski. Występowaliśmy wtedy do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego, szukając wsparcia dla zachowania działalności POT i zwiększenia zakresu promocji turystycznej Polski.

Pisaliśmy m.in, że PIT „z niepokojem przyjmuje doniesienia medialne dotyczące planów likwidacji działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. Samodzielne Narodowe Organizacje Turystyczne, których przedmiotem działania jest promocja turystyczna istnieją w ponad 140 krajach świata oraz niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w których przychody z turystyki stanowią istotną część przychodów z działalności gospodarczej.”

Na początku roku 2017 klub poselski Kukiz’15 wystosował projekt zlikwidowania Polskiej Organizacji Turystycznej.

PIT wystąpiła również przeciwko temu pomysłowi zwracając się z podobnymi argumentami do Ministra Adama Lipińskiego (przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski za Granicą), do posłów: Ireneusza Rasia (Przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki), Piotra Pyzika (Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Turystyki) i Grzegorza Janika (Przewodniczącego sejmowej Podkomisji ds. Turystyki) oraz do Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki i Podsekretarza Stanu w MSiT Dawida Laska.

Pisaliśmy m.in.: „Uważamy, że należy zwiększyć nakłady finansowe na promocję turystyki, bowiem w Polsce są one proporcjonalnie o wiele mniejsze niż w innych krajach Europy. Polska należy niestety do grupy krajów, które dysponują najniższymi środkami na promocję turystyki, pochodzącymi z budżetu państwa. Od wielu lat znajdujemy się pod tym względem w tyle za krajami, z którymi konkurujemy. […] Oczekujemy, że system promocji turystycznej Polski zostanie w najbliższym czasie usprawniony, a nie osłabiony poprzez stosowanie rozwiązań, które nie sprawdziły się w turystyce.”

Cieszymy się, że Międzyresortowy Zespół ds. Promocji Polski za Granicą podzielił stanowisko PIT i 27 lutego 2017 jednogłośnie stwierdził, że funkcjonowanie Polskiej Organizacji Turystycznej jest potrzebne.

„Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski stanowi ważny dla kraju element budowy wizerunku oraz przynosi wymierne przychody finansowe. Udział gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje się na poziomie 5-6%, a wpływy z turystyki zagranicznej stanowią przeszło 6% wszystkich wpływów z eksportu. W większości krajów stawiających na rozwojów turystyki, narzędziem państwa do realizacji działań promocyjnych, pobudzających popyt oraz sprzedaż usług za pośrednictwem touroperatorów, są narodowe organizacje turystyczne. Krajowym odpowiednikiem takiego podmiotu jest Polska Organizacja Turystyczna, wraz z jej zagranicznymi oddziałami. Polska zalicza się do grupy państw, w których narodowa organizacja turystyczna dysponuje zdecydowanie niższymi środkami pochodzącymi z budżetu państwa, jednak nie oznacza to mniejszej skuteczności.” – czytamy w stanowisku podpisanym przez Adama Lipińskiego.