PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Szkolenie z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
24.02.2017

Zarejestruj się na szkolenie z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 3 marca w Hotelu Plus Q Kraków, ul. Wygrana 6 w godz. 9.00-13.30.

Wprowadzenie TFG od listopada 2016 r spowodowało pojawienie się wielu nowych problemów w branży turystycznej. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi wprowadzającymi TFG oraz określenie wpływu Funduszu na prowadzoną działalność.

Szkolenie organizują wspólnie Krakowska Izba Turystyki i Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski, a program merytoryczny przygotowany został przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp z o.o. Oddział Małopolski, wykładowcami będą: Justyna Zając-Wysocka i Stanisław Piśko.

Opłata za uczestnictwo dla członków Izb wynosi 200 zł, dla pozostałych 300 zł.

Program szkolenia:

I. Aspekty prawne

 1. Przyczyny i cel wprowadzenia Funduszu
 2. Formy turystyki a obowiązek wpłat na Fundusz
 3. Podmioty zobowiązane do wpłat na Fundusz
 4. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji
 5. Pojęcie „klienta” a wpłaty na Fundusz
 6. Sposób finansowania wpłat na Fundusz
 7. Zasady prowadzenia ewidencji
 8. Praktyczne problemy związane z deklarowaniem wpłat
 9. Wysokość wpłat na Fundusz a formy i rodzaje imprez turystycznych (turystyka przyjazdowa, wyjazdowa, krajowa, pośrednicy, agenci)
 10. Rozliczenie wpłat na Fundusz w okresie przejściowym – listopad 2016r.
 11. Możliwość i zasady korygowania wpłat na Fundusz

II. Aspekty podatkowe

1. Wpływ TFG na obciążenia podatkowe przedsiębiorców

 • Rozliczanie VAT marża a składka na Fundusz
 • Turystyka biznesowa, edukacyjna i zdrowotna a składka na Fundusz
 • Czy TFG jest podatnikiem podatku VAT?
 • Koszty podatkowe – czy składka na TFG stanowi dla biura przychód lub koszt jego uzyskania?
 • Kasa fiskalna

2. Inne ważne aspekty podatkowe w turystyce

 • Zaliczki VAT marża
 • Zatrudnianie na podstawie umów zleceń, samozatrudnienie
 • Marża ujemna

III. Wątpliwości i wyjaśnienia

Formularz rejestracyjny