PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek
08.02.2017

Przed sezonem lato 2017 Polska Izba Turystyki zaplanowała egzaminy dla kandydatów na pilotów wycieczek w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Krakowie.

Egzaminy są organizowane w ramach branżowego projektu certyfikacji prowadzonego przez Polską Izbę Turystyki od 2014 r. W związku z deregulacją zawodu pilota wycieczek nie są przeprowadzane egzaminy państwowe. Mimo to wielu organizatorów turystyki wymaga od pilotów wycieczek potwierdzenia kwalifikacji. Osoby, które dopiero wchodzą do zawodu mogą potwierdzić swoje przygotowanie do wykonywania zawodu np. poprzez egzamin organizowany przez Polską Izbę Turystyki.

Egzamin trwa 1 dzień i składa się z 4 części: testu wiedzy, symulacji rozmowy z turystą/turystami, poprowadzenia fragmentu trasy pieszej i autokarowej. Ocena kompetencji zawodowych odbywa się na podstawie profilu kompetencyjnego pilota wycieczek, który został opracowany na potrzeby certyfikacji.

Egzamin przeprowadzają egzaminatorzy Polskiej Izby Turystyki, którzy są doświadczonymi i czynnymi zawodowo pilotami wycieczek. Egzamin ma na celu praktyczne sprawdzenie, czy kandydat posiada wiedzę i umiejętności naprawdę potrzebne w zawodzie pilota wycieczek. 75% egzaminu to zadania praktyczne.Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują certyfikat kompetencji zawodowych oraz identyfikator pilota wycieczek Polskiej Izby Turystyki.

Terminy egzaminów to: 20.02.2017 (Katowice), 22.02.2017 (Poznań), 25.02.2017 (Warszawa) i 04.03.2017 (Kraków). Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularze zgłoszenia są dostępne na stronie www.certyfikacja.pit.org.pl.