PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Dobre praktyki wypoczynku dzieci i młodzieży
07.06.2017

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, w której przypominamy o najważniejszych zasadach organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Przypominamy, że warunki, które muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży określa kilka aktów prawnych: Rozporządzenie MEN z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r., Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami), a także Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami).