PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

InfoPIT nr 37/2013 - informacje
19.07.2013

Ministerstwo Gospodarki wycofuje patronat dla programu „Rzetelna Firma” Ministerstwo Gospodarki informuje, że decyzją z dnia 16.07.2013 Ministerstwo Gospodarki wycofało udzielony patronat honorowy Programowi "Rzetelna Firma" oraz IV edycji Złotych Certyfikatów Rzetelności, wzywając jednocześnie do usunięcia wszelkich informacji o patronacie honorowym z publikowanych materiałów. Spowodowane to było licznymi zgłaszanymi Ministerstwu Gospodarki zastrzeżeniami, dotyczącymi funkcjonowania Programu "Rzetelna Firma ", jak również przedstawieniem przez wnioskodawcę nieprawidłowych informacji, dotyczących zamiaru nie osiągania zysku finansowego z prowadzonego przedsięwzięcia. MG informuje, że zasady udzielania patronatów są zawarte na stronie MG. W przypadku nieprawidłowości ( zastrzeżenia zgłaszane do MG, nieprawdziwe informacje zawarte we wniosku) MG może podjąć decyzję o cofnięciu patronatu - jak to miało miejsce w ww. przypadku.
Wycofanie patronatu to m.in. wynik zajęcia oficjalnego stanowiska przez PIT w sprawie reklam KRD i „Rzetelnej Firmy” oraz licznych publikacji mediów branżowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania Travel Trade Gazette (TTG).

Stanowisko w sprawie zróżnicowania terminu wakacji letnich Międzyizbowy Zespół ds. wypoczynku i turystyki dzieci i młodzieży szkolnej przyjął oficjalne stanowisko dotyczące propozycji Polskiego Związku Organizatorów Turystyki w sprawie różnicowania terminów rozpoczynania i zakończenia roku szkolnego w różnych regionach Polski. Treść stanowiska znajdziesz tutaj.

PIT patronem Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła Polska Izba Turystyki objęła swoim patronatem Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, który odbędzie się 3 i 4 sierpnia w Baszni Dolnej w Gminie Lubaczów. Impreza jest organizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wójta Gminy Lubaczów już po raz dziewiąty. Festiwal jest wydarzeniem o charakterze międzynarodowym, promującym szeroko pojętą kulturę Kresów południowo - wschodnich, regionalne kulinaria, muzykę, historię, rękodzielnictwo oraz agroturystykę