PIT - Polska Izba Turystyki

 Władze

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Zarząd PIT

» Start » Władze » Zarząd PIT

 

Prezes,
p.o. Sekretarza Generalnego
Paweł Niewiadomski

 

 

Wiceprezes
Grzegorz Chmielewski

Wiceprezes
Dariusz Wojtal

 

Wiceprezes 
Grzegorz Baszczyński

Wiceprezes
 Piotr Henicz

Skarbnik 
Sebastian Nasiłowski